โควิดรักษาหาย หลายใจรักษายาก

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โควิดรักษาหาย หลายใจรักษายาก เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: Mr. Sam intharaphithakติดต่องานแสดง: 0922803133, 0933299032

Am | G |F | E |
Am | G |F | E |

เปิดข่าAmวเรื่องเล่าเช้านี้ คือเป็นสีEmตาย่านไวรัสDmที่กลายสายพันธ์ สังหาGรคนตายเป็นเบือโคโรน่Amาขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแต่ข่าวที่คาดบ่ถึEmงเลยจักเถื่อกะคือคนฮัFกปันใจไปเผื่อ..ให้เขGา..

อากาDmรของโควิด คือมีพิEmษให้เจ็บไข้อากาFรคนใจสลายคือฮ้องไห้Cจนตาบวมเมื่อถูDmก..เจ้าสวมเขาให้G..

มีอ้าFยเป็นแฟนทั้งคGน กะยังหEmาเวลานอกAmใจสิหายFารักษาจั่งใด๋..กับอาการนี้G..

เจ้าเป็นตาย่Fาน..ปานโคGโรน่าพู้นเด้Amอ้ายทุ่มเทฮักเสมGอ ขณะที่เธEmอเสาะหาคนAmใหม่โคโรน่าทำร้ายFปอด แต่เจ้านั้EmนทำลายหัวใจDmโรคโควิGดมีสิทธิ์สิหาEmแต่โรคหลายใจE..ของเจ้าคงเซาAmบ่เป็น

Am | G |

โรFคโควิดทำร้ายปอด ฮักของเจ้าทำร้ายใจใส่Emหน้ากันไว้ส่ำใด๋ ฮักของอ้ายกะยังหมุ่นร้าFยกว่าโคโรน่าทวีคูณ กะเจ้านี่ล่E

F | Em Am |F | E |

* | ** | *** |

F | Em |F | G |Am |คอร์ดเพลง โควิดรักษาหาย หลายใจรักษายาก เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง โควิดรักษาหาย หลายใจรักษายาก เพชร สหรัตน์ เปิดข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ คือเป็นสีตาย่าน ไวรัสที่กลายสายพันธ์ สังหารคนตายเป็นเบือ โคโรน่าขึ้นข่าวหน้าหนึ่ง แต่ข่าวที่คาดบ่ถึงเลยจักเถื่อ กะคือคนฮักปันใจไปเผื่อ ให้เขา อาการของโควิด คือมีพิษให้เจ็บไข้ อาการคนใจสลายคือฮ้องไห้จนตาบวม เมื่อถูก เจ้าสวมเขาให้ มีอ้ายเป็นแฟนทั้งคน กะยังหาเวลานอกใจ สิหายารักษาจั่งใด๋ กับอาการนี้ เจ้าเป็นตาย่าน ปานโคโรน่าพู้นเด้อ อ้ายทุ่มเทฮักเสมอ ขณะที่เธอเสาะหาคนใหม่ โคโรน่าทำร้ายปอด แต่เจ้านั้นทำลายหัวใจ โรคโควิดมีสิทธิ์สิหาย แต่โรคหลายใจ ของเจ้าคงเซาบ่เป็น โรคโควิดทำร้ายปอด ฮักของเจ้าทำร้ายใจ ใส่หน้ากันไว้ส่ำใด๋ ฮักของอ้ายกะยังหมุ่น ร้ายกว่าโคโรน่าทวีคูณ กะเจ้านี่ล่ะ