โควิดซา สิมากอดเด้อ

 สลา คุณวุฒิ ลูกทุ่ง อีสาน โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โควิดซา สิมากอดเด้อ สลา คุณวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง

Am | C |Am | G |

Dm Em | Am |

สงกราAmนต์..ปีนี้GเมืองไทยคงเหFงา..นัดเรAmา..คงเลื่Gอนอีกแล้วแก้วCตาโควิดไนน์ทีGน..จากเมืองจีAmนข้ามแดนเข้ามDmส่งแมสให้นางต่างหAmน้ากับแอลกอฮอGร์ซามพ้อหน้าEmกัน

ฮักเดAmอ.. แต่ก็Gมาเจอบ่ไหFว..คิดหลAmาย..จนบ่เGป็นอันทำCงานเซฟตี้เมืองไทGย..ช้าไAmปโรคร้ายเล่นงาDmใส่แมสเฮ็ดเวียกอยู่บ้าAmอยู่ไผ อยู่มัGน คือทางรอดCตาย

อย่าอยู่ใกล้ไผG อย่าให้Emผู้ใด๋ใกล้Amเธอบ่แม่นหวงเด้Fอ ย่านเจอโควิGด..จากคนชิดใกCล้ส่วนอ้ายน่ะหรืGอ ใช้เจลล้างมืEmอพุ้นเด้ ก่อน linAmeฮักแฮงแพงปานหัวใจC ให้เจ้าปลอดภัยเด้อGหล่า

ขอแรAmง..คนไทGยต้านภัยรุกราFน..ฮักกัAmน และมีสติG มีหนทางCฝ่าคอยเบิ่งหน้าจGอ รออ้ายAmออนไลน์ส่งหDmอย่าเหงาเด้ออ้ายสัญญCเมื่อโควิดซGา..สิมาAmกอดนาง

C G/B Am |
C G/B Am |

F | G |C | F |G | C |

* | ** |

แพงคิงรออ้ายเด้อหล่Amเมื่อโควิดซGา สิมาคิดดอก..หัวใจ..

Am | C |F | G |
Dm Em | Am |Am |คอร์ดเพลง โควิดซา สิมากอดเด้อ สลา คุณวุฒิ

เนื้อเพลง โควิดซา สิมากอดเด้อ สลา คุณวุฒิ สงกรานต์ ปีนี้เมืองไทยคงเหงา นัดเรา คงเลื่อนอีกแล้วแก้วตา โควิดไนน์ทีน จากเมืองจีนข้ามแดนเข้ามา ส่งแมสให้นางต่างหน้า กับแอลกอฮอร์ซามพ้อหน้ากัน ฮักเดอ แต่ก็มาเจอบ่ไหว คิดหลาย จนบ่เป็นอันทำงาน เซฟตี้เมืองไทย ช้าไปโรคร้ายเล่นงาน ใส่แมสเฮ็ดเวียกอยู่บ้าน อยู่ไผ อยู่มัน คือทางรอดตาย อย่าอยู่ใกล้ไผ อย่าให้ผู้ใด๋ใกล้เธอ บ่แม่นหวงเด้อ ย่านเจอโควิด จากคนชิดใกล้ ส่วนอ้ายน่ะหรือ ใช้เจลล้างมือพุ้นเด้ ก่อน line ฮักแฮงแพงปานหัวใจ ให้เจ้าปลอดภัยเด้อหล่า ขอแรง คนไทยต้านภัยรุกราน ฮักกัน และมีสติ มีหนทางฝ่า คอยเบิ่งหน้าจอ รออ้ายออนไลน์ส่งหา อย่าเหงาเด้ออ้ายสัญญา เมื่อโควิดซา สิมากอดนาง แพงคิงรออ้ายเด้อหล่า เมื่อโควิดซา สิมาคิดดอก หัวใจ