พระอภัย (Unforgiven)

 AMP  F.HERO  UrboyTJ  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พระอภัย (Unforgiven) F.HERO Ft. URBOYTJ, AMP
เนื้อร้อง/ทำนอง: F.HERO, URBOYTJ, AMP ACHARIYAเรียบเรียง: F.HERO, URBOYTJ, AMP ACHARIYAดนตรี/โปรดิวเซอร์: URBOYTJสังกัดค่าย: Whattheduckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

Dmaj7 C#m | Bm A |
Dmaj7 C#m | Bm A |

ดีกว่าพี่อะนDmaj7ะ.. คงจะมีแC#mต่พระ..ให้เธอไปหมดลBmะ ก็ยังทำร้ายกันลงAอีกเหรอเจออย่างงี้อะนะDmaj7.. พี่มันไม่C#mใช่พระ..คงไม่ไหวอะนะBm ที่จะให้ฉันอภัยAให้เธอ

พยายามจะท่องDmaj7นะโมเท่าไรก็ยังC#mไม่หายเธอไม่ต้องมาง้Bmอ จะมาทำไมในวันAที่สายทำอย่างงี้อะนะDmaj7.. คนอย่างงี้C#mอะนะ..บอกเอาไว้เลยนBmะ คงมีแต่พระอภัยAให้เธอ

ก็ตอนเธอไปDmaj7 ฉันเห็นเธอไป ผงาC#mดอย่างหงส์ปล่อยฉันให้เบ๋อไBmบ๋ ขนาดเดินไปตลาดAยังหลงเรื่องการให้อภัDmaj7ย คงมีแต่พระ คงมีC#mแต่สงฆ์ก็เจ็บมาขนาดนั้Bmน แล้วใครจะลืมแค้นAลง

ให้ปลง ก็คงจะมีDmaj7แต่เจ้าอาวาส..     C#mนั่งอยู่บนธรรมาสน์ฉันBmแค่ฆราวาส..   A  กลัวเป็นธรรมชาติโขDmaj7ง ปิง วัง ยม น่าน..   C#m   เธอชักแม่น้ำทั้งห้าเธอมาBmเพื่อจะบอกว่า.. Aคืนดีกันเถอะน่า

แต่ว่าเธอนั้นDmaj7ยังเสพยาเคแถมชอC#mบนินทา และชอบกาเลสังสรรค์กับเพื่Bmอน แล้วก็ฮาเฮพากันAผิดศีลข้อกาเมฯเธอเมาDmaj7สุราเมรัย เบื่อใครC#mแล้วเธอก็ชอบเทใจเรื่องให้BmอภัยฉันคงเทไปเพราะฉันAก็เป็นเพียงแค่เวไนยฯ

ฟังDmaj7 แม๊กซ์ เจนมานะ..  C#m   แล้วเดินเข้าป่าไปซะแต่ป่BmาอิสิปตนมฤAคทายวันอะนะแล้Dmaj7วจากนี้อะนะ..   C#m    ในทุก ๆ วันพระจะปลBmงอสุภะ และจะAกรวดน้ำทำบุญให้เธอ

* | ** |

ยุบหนDmaj7อ พองหนอ ยุบC#mหนอ พองหนอยุบหนBmอ พองหนอ ยุบAหนอ AeyyยุบหนDmaj7อ พองหนอ ยุบC#mหนอบอกเอาไว้เลยนBmะ คงมีแต่พระอภัยAให้เธอ

ตอนที่เธออยู่Dmaj7 อะไรก็ดูC#mดีเธอบอกว่ารักฉัBmน ไม่มีคนอื่นเลยไม่Aมีเธออยากจะได้อะไDmaj7ร ก็หาให้ในทัC#mนทีเธออยากจะไปที่ไหBmน ก็พาไปไม่รอAรี

Anything you want just teDmaj7ll me tell me nowYC#mou're the one ไม่ใช่ Reboundแล้วทำไมวัBmนนี้มันฟาล์ว ตอบทีA Ayeผิดที่ฉัDmaj7นไม่ดีใช่ป่าว หรืC#mอว่าเธอไปหาคนเก่ากลับมาตอนนี้Bmก็สายไป ก็โทษAที Aeyy

ไม่ได้ต้องกDmaj7ารเธอแล้วเว้ย กลับมC#mาทำไม สายไปเว้ยมาทิ้งกันไBmป ไปหาคนใหม่พอเขาAไม่ดี เสือกกลับมาโว้ยถ้าเขาไม่ทิ้Dmaj7ง ก็คงไม่กลับมาไม่มีC#mที่ไปใช่ไหมล่ะกูว่าตอนทิ้งกันไBmป ก็บอกว่าเราบ้าพอกลับAมาใหม่ ก็บอกว่ารักนะ

The fuck is wroDmaj7ng with you hah  C#mให้อภัยให้กันนะให้Bmตายเหอะวะ.. A  กูคน ไม่ใช่พระลองDmaj7กลับไปคิดให้ดี ๆ AyC#meสิ่งทึ่เธอทำไว้กับพี่ AyeมันBmให้อภัยกันไม่ไหAว เว้ย

* | ** | *** |

จะดีกว่าฉัDmaj7นก็ต้องแม่ชี แต่C#mว่าฉันไม่ใช่แม่ชีอ่านธรรมBmะทุกเล่มที่มี ก็ยังไAม่หายปลงกว่าฉัDmaj7นก็ต้องแม่ชี แต่C#mว่าฉันไม่ใช่แม่ชีได้แต่ขอBmให้เธอกับเขานั้นAไปสบาย..คอร์ดเพลง พระอภัย (Unforgiven) FHERO ฟักกลิ้งฮีโร่ FukkingHero Ft. URBOYTJ, AMP

เนื้อเพลง พระอภัย (Unforgiven) F.HERO Ft. URBOYTJ, AMP ดีกว่าพี่อะนะ คงจะมีแต่พระ ให้เธอไปหมดละ ก็ยังทำร้ายกันลงอีกเหรอ เจออย่างงี้อะนะ พี่มันไม่ใช่พระ คงไม่ไหวอะนะ ที่จะให้ฉันอภัยให้เธอ พยายามจะท่องนะโมเท่าไรก็ยังไม่หาย เธอไม่ต้องมาง้อ จะมาทำไมในวันที่สาย ทำอย่างงี้อะนะ คนอย่างงี้อะนะ บอกเอาไว้เลยนะ คงมีแต่พระอภัยให้เธอ ก็ตอนเธอไป ฉันเห็นเธอไป ผงาดอย่างหงส์ ปล่อยฉันให้เบ๋อไบ๋ ขนาดเดินไปตลาดยังหลง เรื่องการให้อภัย คงมีแต่พระ คงมีแต่สงฆ์ ก็เจ็บมาขนาดนั้น แล้วใครจะลืมแค้นลง ให้ปลง ก็คงจะมีแต่เจ้าอาวาส นั่งอยู่บนธรรมาสน์ ฉันแค่ฆราวาส กลัวเป็นธรรมชาติ โขง ปิง วัง ยม น่าน เธอชักแม่น้ำทั้งห้า เธอมาเพื่อจะบอกว่า คืนดีกันเถอะน่า แต่ว่าเธอนั้นยังเสพยาเค แถมชอบนินทา และชอบกาเล สังสรรค์กับเพื่อน แล้วก็ฮาเฮ พากันผิดศีลข้อกาเมฯ เธอเมาสุราเมรัย เบื่อใครแล้วเธอก็ชอบเทใจ เรื่องให้อภัยฉันคงเทไป เพราะฉันก็เป็นเพียงแค่เวไนยฯ ฟัง แม๊กซ์ เจนมานะ แล้วเดินเข้าป่าไปซะ แต่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอะนะ แล้วจากนี้อะนะ ในทุกๆวันพระ จะปลงอสุภะ และจะกรวดน้ำทำบุญให้เธอ ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ Aeyy ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ บอกเอาไว้เลยนะ คงมีแต่พระอภัยให้เธอ ตอนที่เธออยู่ อะไรก็ดูดี เธอบอกว่ารักฉัน ไม่มีคนอื่นเลยไม่มี เธออยากจะได้อะไร ก็หาให้ในทันที เธออยากจะไปที่ไหน ก็พาไปไม่รอรี Anything you want just tell me tell me now You're the one ไม่ใช่ Rebound แล้วทำไมวันนี้มันฟาล์ว ตอบที Aye ผิดที่ฉันไม่ดีใช่ป่าว หรือว่าเธอไปหาคนเก่า กลับมาตอนนี้ก็สายไป ก็โทษที Aeyy ไม่ได้ต้องการเธอแล้วเว้ย กลับมาทำไม สายไปเว้ย มาทิ้งกันไป ไปหาคนใหม่ พอเขาไม่ดี เสือกกลับมาโว้ย ถ้าเขาไม่ทิ้ง ก็คงไม่กลับมา ไม่มีที่ไปใช่ไหมล่ะกูว่า ตอนทิ้งกันไป ก็บอกว่าเราบ้า พอกลับมาใหม่ ก็บอกว่ารักนะ The fuck is wrong with you hah ให้อภัยให้กันนะ ให้ตายเหอะวะ กูคน ไม่ใช่พระ ลองกลับไปคิดให้ดีๆAye สิ่งทึ่เธอทำไว้กับพี่ Aye มันให้อภัยกันไม่ไหว เว้ย จะดีกว่าฉันก็ต้องแม่ชี แต่ว่าฉันไม่ใช่แม่ชี อ่านธรรมะทุกเล่มที่มี ก็ยังไม่หาย ปลงกว่าฉันก็ต้องแม่ชี แต่ว่าฉันไม่ใช่แม่ชี ได้แต่ขอให้เธอกับเขานั้นไปสบาย