แฟนเราผัวคนอื่น

 แตงกิ อรกร  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แฟนเราผัวคนอื่น แตงกิ อรกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทดนตรี: เกริกไกร โน๊ตศิริ, เต้ จุลินทรีย์ติดต่องานแสดง: 0954390384

C | Em |Dm | G | G |

เธออยู่Cกับฉัน แต่เธอฝันถึงคนอื่นถ้ารักAmกันแล้วมันฝืน ฉันจะคืDmนหัวใจให้เธGอก็ได้Cก็ใจCเธอกอดเขา อยู่กับเราแค่เพียงกายไปAmเลยปไให้บาย ไม่ต้องแคDmร์ฉันไม่เป็นไรG..

แค่อยากถาEmมเธอAmสักคำที่เยแหลDmงว่ารัก มันหมายควาGมว่าไงที่เธอหลอกEmคนเหงาให้หลAmงดีใจให้เธอDmไปทั้งกาย สุดท้ายเธอก็Gทิ้ง..   G

ฝากบอCกผู้หญิงคนนั้นดูแลEmแฟนฉันให้ดีAmให้สมFกับที่..แย่งขอGงคนอื่นไปทำCผัว.. C7บอกเขาFว่าฉันยกให้G.. ไม่ใช่Emว่าฉันกลัAmแค่ไม่อยDmากเอาตัวไปมั่Gวกับผู้หญิงพันนั้C G

ก็เสีCยใจอยู่แล้ว แฟนเรEmาไปเอาใครไม่รู้Amจะมีชู้Fทั้งที หาดีGกว่านี้ไม่ได้Cเห้อ   C7เมื่อเธFอเลือกเขาแล้Gว ฉันไม่ขวEmางทางเธAmอกหัDmกช่างมันเหอGะ ไม่นานก็หาCย..

C | Em |Dm | G |

Em E | Am A |Dm G | C |

* | ** | *** |

C | Em |Dm G | C |คอร์ดเพลง แฟนเราผัวคนอื่น แตงกิ อรกร

เนื้อเพลง แฟนเราผัวคนอื่น แตงกิ อรกร เธออยู่กับฉัน แต่เธอฝันถึงคนอื่น ถ้ารักกันแล้วมันฝืน ฉันจะคืนหัวใจให้เธอก็ได้ ก็ใจเธอกอดเขา อยู่กับเราแค่เพียงกาย ไปเลยปไให้บาย ไม่ต้องแคร์ ฉันไม่เป็นไร แค่อยากถามเธอสักคำ ที่เยแหลงว่ารัก มันหมายความว่าไง ที่เธอหลอกคนเหงาให้หลงดีใจ ให้เธอไปทั้งกาย สุดท้ายเธอก็ทิ้ง ฝากบอกผู้หญิงคนนั้นดูแลแฟนฉันให้ดี ให้สมกับที่ แย่งของคนอื่นไปทำผัว บอกเขาว่าฉันยกให้ ไม่ใช่ว่าฉันกลัว แค่ไม่อยากเอาตัวไปมั่วกับผู้หญิงพันนั้น ก็เสียใจอยู่แล้ว แฟนเราไปเอาใครไม่รู้ จะมีชู้ทั้งที หาดีกว่านี้ไม่ได้เห้อ เมื่อเธอเลือกเขาแล้ว ฉันไม่ขวางทางเธอ อกหักช่างมันเหอะ ไม่นานก็หาย