กรุณาฟังให้จบ

  แช่ม แช่มรัมย์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: ขจัดภัย กาญจนาภาสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

A E/G# | F#m E |D E | A |

มีเวลAาสักสองE/G#สามนาทีไหF#mถ้าเธอEไม่ยุ่งอะไรD ขอฉันคุยด้วยสองสาEมคำมีเรื่องค้าAงใจมากมาE/G#ยอยู่เป็นล้านคำF#mย่อมาแล้Eวเหลือแค่สั้น Dๆ แค่ที่มัEนสำคัญจริงA ๆ

กรุณC#mา ฟัง ฟัง ฉันให้ จF#mบ จบ จบแล้ว จะบวDก จะลบ ก็ตามใจAถ้าเธอมีC#mเวลาพอให้รบF#mกวนได้ช่วยฟังควาDมในใจสักนิดEหนึ่ง..

หลับตาลAงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธF#mออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้Dาค่ำไม่รู้จะทำยังไE

อยากมีเธอAอยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิF#mตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ถ้ายัBmงไม่มีผู้ใดได้ใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลEจะคิดยังไงกับBm Eฉัน..       ก็แล้วแต่Aเธอ

A E/G# | F#m E |D E | A |
A E/G# | F#m E |D E | A |

เก็บมานาAนมากจนE/G#ล้นใจอย่างนี้F#mก็เพรEาะคิดว่าเธอมีD..แฟนอยู่แล้ว ก็เลยไม่กล้Eแต่ก็นAะ เกินห้ามใจE/G#ที่รักมากกว่F#mห้ามต่อไปEเดี๋ยวกลายเป็นบ้Dอย่าเพิ่งหEาว่าฉันAมากมาย..

* | ** | *** |

A E/G# | F#m E |D E | A |A |คอร์ดเพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์

เนื้อเพลง กรุณาฟังให้จบ แช่ม แช่มรัมย์ มีเวลาสักสองสามนาทีไหม ถ้าเธอไม่ยุ่งอะไร ขอฉันคุยด้วยสองสามคำ มีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำ ย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆ กรุณา ฟัง ฟัง ฉันให้ จบ จบ จบ แล้ว จะบวก จะลบ ก็ตามใจ ถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่ง หลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอ กี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำ ใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำ ไม่รู้จะทำยังไง อยากมีเธออยู่เคียงข้างกาย ให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใคร แค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้ใจ ก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลย จะคิดยังไงกับฉัน ก็แล้วแต่เธอ เก็บมานานมากจนล้นใจอย่างนี้ ก็เพราะคิดว่าเธอมี แฟนอยู่แล้ว ก็เลยไม่กล้า แต่ก็นะ เกินห้ามใจที่รักมากกว่า ห้ามต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบ้า อย่าเพิ่งหาว่าฉันมากมาย