คิดถึงเหมือนเดิม (คนทางนั้น ภาค4)

 GiFT My Project  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงเหมือนเดิม (คนทางนั้น ภาค4) GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล

Asus2 | Asus2 |Dsus2 | Dsus2 |
Asus2 | Asus2 |Dsus2 | Dsus2 |

 Asus2  ตั้งแต่จากกัน ไม่ได้เจอC#m7กันเลยครั้งนั้น   ใจBm7ฉันยังคงคิดEถึงเธอเหมือนAsus2เดิม   ผ่านมาDsus2เนิ่นนานเท่าไร หัวใจC#m7ฉันยังเก็บไว้   เก็บทุกBm7เรื่องราว..ที่ฉันมีกับเธEอ..

 Asus2  ตั้งแต่จากกัน เฝ้ารอวันC#m7ได้เจออีกครั้ง   นาBm7นเท่าไรก็รEอ ยังรอเหมือนAsus2เดิม   ห่างกันDsus2ยิ่งไกลเท่าไร ยิ่งทำC#m7ให้ได้เข้าใจ   ว่าควาBm7มคิดถึงมีค่Eาที่สุดเลAsus2

ที่นั่นเป็นอย่างDsus2ไร.. อากาศยังหนาวC#m7ไหม..ดึกดื่นกลางคืนBm7อย่าออกไปEไหนคนเดียว เป็นห่วAsus2งนะฉันยังคงห่วงDsus2ใย.. แม้เราห่างแสC#m7น.. ไกลF#m7..อยากฝากสายลBm7มและดาวบนEฟ้าดูแลเธอให้Asus2ที..

Dsus2 | C#m7 |Bm7 E | Asus2 |
Dsus2 | C#m7 F#m7 |Bm7 E | Asus2 |

โอบกอDsus2ดเธอในความฝัน เพราะทำได้C#m7แค่เพียงเท่านั้นคิดถึงวันBm7ที่เราเจอEกัน ยังเฝ้ารอAsus2ให้มีวันนั้นฉันขอDsus2อ้อนวอนพระจันทร์ และขอC#m7ดวงดวงทุกวัF#m7ฝากดูแBm7ลเธอตรงนั้EนแทนฉันAsus2ที

* |

ฉันยังคงห่วงDsus2ใย.. แม้เราห่างแสC#m7น.. ไกลF#m7..อยากฝากสายลBm7มและดาวบนEฟ้าดูแลเธอให้ที..

Dsus2 | Asus2 |Asus2 |คอร์ดเพลง คิดถึงเหมือนเดิม (คนทางนั้น ภาค4) GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง คิดถึงเหมือนเดิม (คนทางนั้น ภาค4) GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ตั้งแต่จากกัน ไม่ได้เจอกันเลยครั้งนั้น ใจฉันยังคงคิดถึงเธอเหมือนเดิม ผ่านมาเนิ่นนานเท่าไร หัวใจฉันยังเก็บไว้ เก็บทุกเรื่องราว ที่ฉันมีกับเธอ ตั้งแต่จากกัน เฝ้ารอวันได้เจออีกครั้ง นานเท่าไรก็รอ ยังรอเหมือนเดิม ห่างกันยิ่งไกลเท่าไร ยิ่งทำให้ได้เข้าใจ ว่าความคิดถึงมีค่าที่สุดเลย ที่นั่นเป็นอย่างไร อากาศยังหนาวไหม ดึกดื่นกลางคืนอย่าออกไปไหนคนเดียว เป็นห่วงนะ ฉันยังคงห่วงใย แม้เราห่างแสน ไกล อยากฝากสายลมและดาวบนฟ้าดูแลเธอให้ที โอบกอดเธอในความฝัน เพราะทำได้แค่เพียงเท่านั้น คิดถึงวันที่เราเจอกัน ยังเฝ้ารอให้มีวันนั้น ฉันขออ้อนวอนพระจันทร์ และขอดวงดวงทุกวัน ฝากดูแลเธอตรงนั้นแทนฉันที ฉันยังคงห่วงใย แม้เราห่างแสน ไกล อยากฝากสายลมและดาวบนฟ้าดูแลเธอให้ที