เบอร์ใหม่หัวใจเดิม

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย โด่ง ศิลา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เบอร์ใหม่หัวใจเดิม กล้วย แสตมป์ x โด่ง ศิลา

A B | G#m C#m |A B | E |

มันทนไม่ไหEว รีบขึ้นรถไG#mฟ ไป กC#m Bทม.เหตุเพราะโทAร..ติดต่Bอหาเธอไม่ได้Eก็เพิ่งซื้F#mอมือถือมBา ไอ้เครื่องเดิG#mมฉันมันหล่นหC#mายมันรF#mอไม่ไหว หัวใจF#สั่งให้มาหBา..

อยู่ซอยนี้E ตามแผนที่G#m ที่เขาให้C#mมา..  Bซอยราม35A จำได้ว่BาเธอเคยบอกEไว้ขอโทF#mษนะคนดีB  เบอร์เธG#mอฉันจำไม่ได้C#mเหมือนมัF#mนจะตาย ถ้าไม่F#ได้โทรหาBเธอ..

(ถึง)เบอร์ใหAม่ แต่หัวBใจยังคงเดิC#mเธอนั้นเหมืAอน..บัตรเติมรัBก เติมใจให้Eกัน..  E7หัวใจF#mของชายคนนี้B.. มีเพียG#mงแค่เธอเท่านั้C#mเมื่อเราต้อF#mงห่างกัน ได้ยิF#นแค่เสียงก็Bพอ..

อย่าโกรธนEะ ถ้าหากโทG#mรหากันไม่C#mเจอ.. Bอย่าเพิ่งเผลAอ..คิดว่าฉัBน..เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยEนใจ.. E7บอกตรง F#mๆ ว่าคิดถึงเธBอ  จะให้G#mสาบานก็ได้C#mอยากให้เธF#mอเมมเบอร์ฉันไว้B..แค่เพียงคนEเดียว..B

E G#m | C#m |A B | E |
A B | G#m C#m |F#m | B |

* | ** |

เบอร์ใหF#mม่มีไว้เพื่อเธBอ เพราะฉัG#mนรักเธอหมดใC#mอยากให้เธF#mอเมมเบอร์ฉันไว้B..แค่เพียงคนEเดียว.. Eฟังเพลง - เบอร์ใหม่หัวใจเดิม กล้วย แสตมป์ x โด่ง ศิลา - YouTube

เนื้อเพลง เบอร์ใหม่หัวใจเดิม กล้วย แสตมป์ x โด่ง ศิลา มันทนไม่ไหว รีบขึ้นรถไฟ ไป กทม เหตุเพราะโทร ติดต่อหาเธอไม่ได้ ก็เพิ่งซื้อมือถือมา ไอ้เครื่องเดิมฉันมันหล่นหาย มันรอไม่ไหว หัวใจสั่งให้มาหา อยู่ซอยนี้ ตามแผนที่ ที่เขาให้มา ซอยราม35 จำได้ว่าเธอเคยบอกไว้ ขอโทษนะคนดี เบอร์เธอฉันจำไม่ได้ เหมือนมันจะตาย ถ้าไม่ได้โทรหาเธอ (ถึง)เบอร์ใหม่ แต่หัวใจยังคงเดิม เธอนั้นเหมือน บัตรเติมรัก เติมใจให้กัน หัวใจของชายคนนี้ มีเพียงแค่เธอเท่านั้น เมื่อเราต้องห่างกัน ได้ยินแค่เสียงก็พอ อย่าโกรธนะ ถ้าหากโทรหากันไม่เจอ อย่าเพิ่งเผลอ คิดว่าฉัน เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนใจ บอกตรงๆว่าคิดถึงเธอ จะให้สาบานก็ได้ อยากให้เธอเมมเบอร์ฉันไว้ แค่เพียงคนเดียว เบอร์ใหม่มีไว้เพื่อเธอ เพราะฉันรักเธอหมดใจ อยากให้เธอเมมเบอร์ฉันไว้ แค่เพียงคนเดียว