คาสโนวี่ขี้เมา

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คาสโนวี่ขี้เมา กล้วย แสตมป์

Gm | F |D# | F |

Gm | Gm |F | F |
Gm | Gm |F | F |

Gmนเดี๋ยวนี้ ไว้ใจกันได้Fที่ไหนเห็นหน้D#าใส ๆ .. หัวใจเธออาD7จจะเสือ..หลอกล่Gmอผู้ชาย รักใครง่ายจนFเหลือเชื่อแถมยังขี้เบื่D#อ.. เปลี่ยนผู้ชาย..อย่างกับรองเท้Fา..

ผู้หญิA#งเจ้าชู้ หลอกใช้Fผู้ชายชอGmบแสงไฟ ท่องไปในยาD7มราตรีทำD#ไมเธอซุกซA#นอย่างนี้.. แม่คาCmสโนวี่ขี้เมF

หากใคA#รเจอะเจอ บอกเธFอด้วยนะฝาGmกถามว่าเคยรักใครจริD7งหรือเปล่าหรืD#อเจ็บใจ เลยไปลA#งที่เหล้ากลายเป็นสาCmวขี้เมา..F เอาผู้ชายเป็นกับ(Gm)แกล้ม..

Gm | Gm |F | F |

เหมืGmอนนิทาน.. นั้นมีกรณีFศึกษา..กากีD# โมราห์ ต่อว่าหญิงชอD7บสวมเขา..ยุคนี้Gmเปลี่ยนไป ผู้ชายเหลือน้อFยอย่างเรา..จะจีบสาว ๆD# .. ต้องระวังเอาไว้ให้ดีF..

* | ** |

Gm | Gm |F | F |
Gm | Gm |F | F |

* | ** |คอร์ดเพลง คาสโนวี่ขี้เมา กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง คาสโนวี่ขี้เมา กล้วย แสตมป์ คนเดี๋ยวนี้ ไว้ใจกันได้ที่ไหน เห็นหน้าใสๆ หัวใจเธออาจจะเสือ หลอกล่อผู้ชาย รักใครง่ายจนเหลือเชื่อ แถมยังขี้เบื่อ เปลี่ยนผู้ชาย อย่างกับรองเท้า ผู้หญิงเจ้าชู้ หลอกใช้ผู้ชาย ชอบแสงไฟ ท่องไปในยามราตรี ทำไมเธอซุกซนอย่างนี้ แม่คาสโนวี่ขี้เมา หากใครเจอะเจอ บอกเธอด้วยนะ ฝากถามว่าเคยรักใครจริงหรือเปล่า หรือเจ็บใจ เลยไปลงที่เหล้า กลายเป็นสาวขี้เมา เอาผู้ชายเป็นกับแกล้ม เหมือนนิทาน นั้นมีกรณีศึกษา กากี โมราห์ ต่อว่าหญิงชอบสวมเขา ยุคนี้เปลี่ยนไป ผู้ชายเหลือน้อยอย่างเรา จะจีบสาวๆ ต้องระวังเอาไว้ให้ดี