จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  คนโสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จะพิจารณาเป็นพิเศษ กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

D#m | F# |C# | B C# |

F# C# | D#m C# |B C# | F# |

ถูกความเหD#mงา..เล่นงานมาหลายปีF#ก็อยากจะมีC#..ความรักกับเขาดูD#mบ้างอยู่ที่ไหF#นก็ไม่รู้ คนที่พร้อD#mมจะเดินข้าง ๆได้แต่หวัG#mง.. แต่ยังหาไม่C#เจอ..

เร่เข้ามD#mา ใครเหงาเหมือนกันเชิญF#มาสละเวลC#า..มาดูใจคนเพ้อD#mเจ้อเปิดประตูF#ใจเอาไว้ นานแค่ไหD#mนก็ได้แต่เก้อไม่เคG#mยเจอ..คนหลงทางมาสักC#วัน

อยากมีแฟนสักคF#น อยากโดC#นคนรักสักทีD#mอยากมีC#คนกอดทั้งปีB อยากมีC#คนนอนข้างกัF#อยากมีคนแย่งผ้าห่D#mม เปิดรับหาแฟนทุกA#mวันหากใครขาดประสบG#mการณ์..  C#จะรับดูแลเป็นพิเศF# | (C#)ษ..

เฝ้าอิจฉD#mา..คนที่เขามีคู่F#กันห้องนอนC#ฉัน..วันนี้กว้างเกินกว่าD#mเหตุอยากมีคนF#ไว้ให้โทรหา อยากมีคนD#mคอยรับแมสเซจ..คำว่าG#mรัก..มีเหลือเกินประมC#าณ..  C#

* |

D#m | F# |C# | D#m |
F# | D#m |G#m C# |

* | * |

หากใครขาดประสบG#mการณ์..  C#จะรับดูแลเป็นพิเศ(F#)ษ..ฟังเพลง - จะพิจารณาเป็นพิเศษ กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง จะพิจารณาเป็นพิเศษ กล้วย แสตมป์ ถูกความเหงา เล่นงานมาหลายปี ก็อยากจะมี ความรักกับเขาดูบ้าง อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ คนที่พร้อมจะเดินข้างๆได้แต่หวัง แต่ยังหาไม่เจอ เร่เข้ามา ใครเหงาเหมือนกันเชิญมา สละเวลา มาดูใจคนเพ้อเจ้อ เปิดประตูใจเอาไว้ นานแค่ไหนก็ได้แต่เก้อ ไม่เคยเจอ คนหลงทางมาสักวัน อยากมีแฟนสักคน อยากโดนคนรักสักที อยากมีคนกอดทั้งปี อยากมีคนนอนข้างกัน อยากมีคนแย่งผ้าห่ม เปิดรับหาแฟนทุกวัน หากใครขาดประสบการณ์ จะรับดูแลเป็นพิเศษ เฝ้าอิจฉา คนที่เขามีคู่กัน ห้องนอนฉัน วันนี้กว้างเกินกว่าเหตุ อยากมีคนไว้ให้โทรหา อยากมีคนคอยรับแมสเซจ คำว่ารัก มีเหลือเกินประมาณ หากใครขาดประสบการณ์ จะรับดูแลเป็นพิเศษ