แฟนเก่า

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์

Em Bm | Am D |
Em Bm | Am D |
Em Bm | Am D |

กี่อาทิEmตย์ตะวันลับลา กี่จันทรGายังคงทอแสงหมื่นคำรักAmที่เธอเคยแหลง..กับEm Dฉัน..ว่ารักEmพี่อีเป็นอีตา ยตราบชีวิGตจะไม่แปลผันหากอาทิตAmย์ยังมีแสงตะวัน ฉันยังมีEmเธอ

เกลียดคำรักAmที่เธอเคยพูดไว้หากไม่ตาBmย เธอจะไม่ลืมฉันว่าเรียนราAmมเส่ปีที่ห่างกันรอไม่นาCน เธอนั้นจะกลับDมา..

คอยคนรักEmเก่า รอแฟนBmเก่า แต่เธAmอยังไม่กลับมDคอยคนรักEmเก่า อยู่ที่Bmเก่า ที่เรAmาเคยให้สัญญDแต่เธอนั้นEmเปลี่ยน ไม่เหมือBmนก่อนไม่เหมือAmนตอนเธอจากลDเปลี่ยนคนรักEmใหม่ เปลี่ยนแฟนBmใหม่ลืมคำAmที่เคยสัญญD | Dา..ไว้กับแฟนเก่(Em)า..

Em Bm | Am D |

เมื่ออาทิEmตย์ตะวันลับลา คำสัญญGาก็เลือนจางหายหมื่นคำรัAmกที่เคยให้ไว้ จบEm Dกัน..ว่ารักพี่Emอีเป็นอีตาย แต่วันนี้Gไม่มีคำนั้นคำว่ารักAmที่เคยให้ฉัน..นั้นเธอให้Emเขา..

* | ** |

C D | Bm Em |
C D | Bm Em |
C D | Bm Em |
C D | E |

* | ** |คอร์ดเพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง แฟนเก่า กล้วย แสตมป์ กี่อาทิตย์ตะวันลับลา กี่จันทรายังคงทอแสง หมื่นคำรักที่เธอเคยแหลง กับฉัน ว่ารักพี่อีเป็นอีตา ยตราบชีวิตจะไม่แปลผัน หากอาทิตย์ยังมีแสงตะวัน ฉันยังมีเธอ เกลียดคำรักที่เธอเคยพูดไว้ หากไม่ตาย เธอจะไม่ลืมฉัน ว่าเรียนรามเส่ปีที่ห่างกัน รอไม่นาน เธอนั้นจะกลับมา คอยคนรักเก่า รอแฟนเก่า แต่เธอยังไม่กลับมา คอยคนรักเก่า อยู่ที่เก่า ที่เราเคยให้สัญญา แต่เธอนั้นเปลี่ยน ไม่เหมือนก่อน ไม่เหมือนตอนเธอจากลา เปลี่ยนคนรักใหม่ เปลี่ยนแฟนใหม่ ลืมคำที่เคยสัญญา ไว้กับแฟนเก่า เมื่ออาทิตย์ตะวันลับลา คำสัญญาก็เลือนจางหาย หมื่นคำรักที่เคยให้ไว้ จบกัน ว่ารักพี่อีเป็นอีตาย แต่วันนี้ไม่มีคำนั้น คำว่ารักที่เคยให้ฉัน นั้นเธอให้เขา