ลมหายใจที่เหลืออยู่

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลมหายใจที่เหลืออยู่ กล้วย แสตมป์

A E | F#m |D E | A E |

A E | F#m E |D E | A E |

 A  กระท่อมหลังน้อEยที่ปลายนา F#m  มีสองยายตาEอยู่อาศัย A  เสื่อผืนเล็ก ๆE มีหมอนใบD..   กับเรือนไม้Eที่ใกล้จะล้มลง

 A  เปรียบไปดังไม้Eก็ใกล้ฝั่ง F#m  ความหวังแค่เพียEงให้ลูกหลาน A  กลับมาพร้อมหน้Eาพร้อมตากัDน..   แค่เพียงครั้Eงเท่านั้นก็พอใA A7จ..

ไม่ได้หวัDง..ให้เจ้Eากลับมาเลี้ยงA A7ดู..แค่อยาDกรู้..ว่าเจ้Eาเป็นอย่างไA A7ร..ลมหายใจDที่เหลือEอยู่.. รAอแค่วันตาF#mสิ่งสุดท้าBmย ขอได้ไหEม เจ้าคืนกลับมA Eา..

A E | F#m |D E | A E |

A E | F#m E |A E | F#m E |
D E | A F#m |D E | A A7 |

* |

 A  กระท่อมหลังน้อEยที่ปลายนา F#m  รอเจ้ากลับมาEแค่เพียงครั้ง A  สองเฒ่าชรEานั่งมองทาDง..   ด้วยความหวัEงเล็กน้อยที่พอมี

 A  หลายปีผ่านไปEไม่เห็นเงา F#m  ตายายนั่งเฝ้าEรอไม่ไหว A  สิ้นลมล้มหาEยลับล่วงไปD..   พร้อมกับใจE..ที่ยังรักและเป็นห่วง..

A E | A |คอร์ดเพลง ลมหายใจที่เหลืออยู่ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ลมหายใจที่เหลืออยู่ กล้วย แสตมป์ กระท่อมหลังน้อยที่ปลายนา มีสองยายตาอยู่อาศัย เสื่อผืนเล็กๆมีหมอนใบ กับเรือนไม้ที่ใกล้จะล้มลง เปรียบไปดังไม้ก็ใกล้ฝั่ง ความหวังแค่เพียงให้ลูกหลาน กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน แค่เพียงครั้งเท่านั้นก็พอใจ ไม่ได้หวัง ให้เจ้ากลับมาเลี้ยงดู แค่อยากรู้ ว่าเจ้าเป็นอย่างไร ลมหายใจที่เหลืออยู่ รอแค่วันตาย สิ่งสุดท้าย ขอได้ไหม เจ้าคืนกลับมา กระท่อมหลังน้อยที่ปลายนา รอเจ้ากลับมาแค่เพียงครั้ง สองเฒ่าชรานั่งมองทาง ด้วยความหวังเล็กน้อยที่พอมี หลายปีผ่านไปไม่เห็นเงา ตายายนั่งเฝ้ารอไม่ไหว สิ้นลมล้มหายลับล่วงไป พร้อมกับใจ ที่ยังรักและเป็นห่วง