นับเม็ดทราย

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นับเม็ดทราย กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

G | G |Am | D |
G | G |Am | D |

กะไม่ได้Gจริง ๆ ว่าแค่Bmไหน..ใจฉัAmนที่มีให้เธDอ..บอกได้แค่Gบางที ก็เผลBmอละเมEmอ..เรียกชื่อเธAmอเบา ๆ ออกมDา..

บอกไม่ได้Gจริง ๆ รักมากBmไหม..ไม่คล่อAmงเลยเรื่องพูดจDา..บอกได้แค่Gจากวันที่ไBmด้คบมEmา..ก็ไม่เคAmยเหลียวแลคนไหDน..

เอาอย่างนี้Bm..ก็แล้วEmกัน..ลองทำAmตามฉัน เผื่อเธอนั้Cน..จะเข้าใจD..

นับเม็ดทราGยที่อยู่ในน้ำBm..นั่นคือควาCมคิดถึงต่อวัGแต่เม็ดทราEmยอาจน้อยกว่านั้Bmน..สักนิดAmหนึ่ง.D.

ท้องทะเGลที่ว่ากว้างไกBmล..แต่ความรัCกของฉันข้ามถึGชีวิEmตที่ฉันมีแค่หนึ่Bmง..มีไว้Amเพื่อมอบให้เธDอ..คนเดี(G)ยว..

G | G |Am | D |

ก็ไม่รู้Gเธอพอเข้าใจBmไหม..ถ้าเธAmอยังข้องใจอDยู่..ค่อย ๆ ใช้Gเวลา..เพื่อลอBmงเฝ้าดูEmตัวฉัAmนไม่รีบไปไหDน..

* | ** | *** |

Bm | Em |Bm | Em |Am | D |

** | *** |

G | G | Am | D | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง นับเม็ดทราย กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง นับเม็ดทราย กล้วย แสตมป์ กะไม่ได้จริงๆว่าแค่ไหน ใจฉันที่มีให้เธอ บอกได้แค่บางที ก็เผลอละเมอ เรียกชื่อเธอเบาๆออกมา บอกไม่ได้จริงๆรักมากไหม ไม่คล่องเลยเรื่องพูดจา บอกได้แค่จากวันที่ได้คบมา ก็ไม่เคยเหลียวแลคนไหน เอาอย่างนี้ ก็แล้วกัน ลองทำตามฉัน เผื่อเธอนั้น จะเข้าใจ นับเม็ดทรายที่อยู่ในน้ำ นั่นคือความคิดถึงต่อวัน แต่เม็ดทรายอาจน้อยกว่านั้น สักนิดหนึ่ง ท้องทะเลที่ว่ากว้างไกล แต่ความรักของฉันข้ามถึง ชีวิตที่ฉันมีแค่หนึ่ง มีไว้เพื่อมอบให้เธอ คนเดียว ก็ไม่รู้เธอพอเข้าใจไหม ถ้าเธอยังข้องใจอยู่ ค่อยๆใช้เวลา เพื่อลองเฝ้าดู ตัวฉันไม่รีบไปไหน