สอบตกวิชาตัดใจ

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สอบตกวิชาตัดใจ กล้วย แสตมป์

Gm | F |D# F | Gm | Gm |

หัวใจเธGmอ..หิวความรัFก ไม่รู้จักคำว่าA#พอ..  D7ฉันก็เหนื่Gmอย ฉันก็ท้Fอ แต่ฉันก็ไม่ถอดA#ใจ..   D7

ผู้หญิงในโลGmก..นั้นมีเยFอะ.. แต่ฉันรักเธอคนA#เดียว.. D7แม้ใจเธGmอ..แบ่งหลายเสี้Fยว เที่ยวไล่แจกใครต่อใA# D7คร..

 Cm  คำว่าทำไม ชอบลอยอยู่Gmหน้ากระจก Cm  คนในกระจก..ยังพยัFกหน้าว่าไหว..  F

ไม่สA#น..อดีตที่แก้ไม่ได้Gm..ไม่สD#น..อนาคตที่ไม่Fมี..ไม่เห็Dmน..ต้องตาสว่างเลยGmนี่..ก็ฉันD#ยังไม่อยากเสียเธอไปF..

ที่ฉัA#น..เจ็บไป เจ็บมา อย่างนี้Gm..อาจเป็D#น..เพราะพรหมลิขิตขีดFไว้..ให้ฉันผ่าD#นวิชFา.. รักเธDmอง่าย ๆGmแต่ตD#กวิชาตัดใจFจากเธ(Gm)อ..

Gm | F |D# | D7 | Gm |

เขียนชื่อเธGmอ.. เขียนซ้ำ ๆF ..ตามด้วยคำว่ารักมA# D7าก..ใช้ปากกGmา..ชื่อความรัFก..กดหนัก ๆ ที่หัวA# D7ใจ..

ขีดเส้นใGmต้..ที่ชื่อเธFอ.. ขีดตรงคำว่ารักมA# D7าก..แม้ว่าเธGmอ..จะมากรัFก.. แม้ว่าเธอจะมากA# D7ใจ..

* | ** |

ให้ฉันผ่าD#นวิชFา.. รักเธDmอง่าย ๆGmแต่ตD#กวิชาตัดใจF..จากเธA#อ..คอร์ดเพลง สอบตกวิชาตัดใจ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง สอบตกวิชาตัดใจ กล้วย แสตมป์ หัวใจเธอ หิวความรัก ไม่รู้จักคำว่าพอ ฉันก็เหนื่อย ฉันก็ท้อ แต่ฉันก็ไม่ถอดใจ ผู้หญิงในโลก นั้นมีเยอะ แต่ฉันรักเธอคนเดียว แม้ใจเธอ แบ่งหลายเสี้ยว เที่ยวไล่แจกใครต่อใคร คำว่าทำไม ชอบลอยอยู่หน้ากระจก คนในกระจก ยังพยักหน้าว่าไหว ไม่สน อดีตที่แก้ไม่ได้ ไม่สน อนาคตที่ไม่มี ไม่เห็น ต้องตาสว่างเลยนี่ ก็ฉันยังไม่อยากเสียเธอไป ที่ฉัน เจ็บไป เจ็บมา อย่างนี้ อาจเป็น เพราะพรหมลิขิตขีดไว้ ให้ฉันผ่านวิชา รักเธอง่ายๆแต่ตกวิชาตัดใจจากเธอ เขียนชื่อเธอ เขียนซ้ำๆ ตามด้วยคำว่ารักมาก ใช้ปากกา ชื่อความรัก กดหนักๆที่หัวใจ ขีดเส้นใต้ ที่ชื่อเธอ ขีดตรงคำว่ารักมาก แม้ว่าเธอ จะมากรัก แม้ว่าเธอจะมากใจ ให้ฉันผ่านวิชา รักเธอง่ายๆแต่ตกวิชาตัดใจ จากเธอ