ที่หนึ่งคนสุดท้าย

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ที่หนึ่งคนสุดท้าย กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

E | G# |A | B |

 E  หากเธอยังไม่พร้G#mอม..มีฉัF#mนคนเดียวในหัวBใจ E  เก็บคำว่ารักG#mเอาไว้..ก่อF#mนได้ไหมเธอB..

หากเธอยัG#mง..ไม่มั่นC#mใจ..หากเธอยัG#mง..ไม่แน่C#mใจ..หากเธF#mอยังคิดมีใคBรนอกจากฉัEน..

ถ้าเป็นกาAรสอบแข่งขัBน..   ฉันก็คG#mงอยากเป็นที่C#mหนึ่ง A  แต่เรื่องความรักคงไม่ไหBว..

ไม่ขอเป็นที่หนึ่Aง หากว่าเธBอยังต้องการEใครอยากขอเป็นคนสุดท้าAย..ของเธBอ จะได้ไหEม?ตำแหน่งที่หนึ่Aงชั่วคราBว ไม่เอา ฉันขG#mอคืนกลับไC#mขอเป็Aนที่หนึ่งในใจ..ของเธBอคนสุดท้าย ได้ไหมเธE | (A B)อ..

 E  บอกกับฉันG#mว่ารัก แต่สักพัF#mกเธอก็โทรหาBใคร E  บอกว่าเธอG#mจริงใจ แต่ไม่เต็F#mมร้อยเปอร์เซ็Bนต์

หากว่าเธG#mอ..ยังไม่C#mพอ..ยังมีคG#mน..ที่เฝ้าC#mรอ..ฉัF#mนก็จะขBอ..รอเธอรักฉันEคนเดียว..

* | ** |

E | G#m |A | B | B |

* | ** |

E |ฟังเพลง - ที่หนึ่งคนสุดท้าย กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง ที่หนึ่งคนสุดท้าย กล้วย แสตมป์ หากเธอยังไม่พร้อม มีฉันคนเดียวในหัวใจ เก็บคำว่ารักเอาไว้ ก่อนได้ไหมเธอ หากเธอยัง ไม่มั่นใจ หากเธอยัง ไม่แน่ใจ หากเธอยังคิดมีใครนอกจากฉัน ถ้าเป็นการสอบแข่งขัน ฉันก็คงอยากเป็นที่หนึ่ง แต่เรื่องความรักคงไม่ไหว ไม่ขอเป็นที่หนึ่ง หากว่าเธอยังต้องการใคร อยากขอเป็นคนสุดท้าย ของเธอ จะได้ไหม? ตำแหน่งที่หนึ่งชั่วคราว ไม่เอา ฉันขอคืนกลับไป ขอเป็นที่หนึ่งในใจ ของเธอคนสุดท้าย ได้ไหมเธอ บอกกับฉันว่ารัก แต่สักพักเธอก็โทรหาใคร บอกว่าเธอจริงใจ แต่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ หากว่าเธอ ยังไม่พอ ยังมีคน ที่เฝ้ารอ ฉันก็จะขอ รอเธอรักฉันคนเดียว