ทำได้แค่นี้

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทำได้แค่นี้ กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Bm | F#m |Em A | Bm |

   เมื่อความรักBmเธอหมดลง ฉันคงทำF#mได้แค่นี้ Em  ฉันคงมีAหน้าที่คือเสียDใจ..   คนยังรัBmกต้องปวดร้าว.. คนหมดรัF#mกคงไม่เป็นไร..   เพรEmาะข้าง ๆ กาย..เธอมีเขาAอยู่..

จะให้ยื้Bmอคงหมดหวัง จะให้รั้F#mงคงไม่อยู่ฉัEmนทำได้แค่ดูAเธอเดินจากDไปจะบังคัBmบคนหมดรัก.. ให้กลับมารัF#mกได้ยังไง..ก็ตอGนนี้ใจของเธอมีแต่เขAา..

จะห้ามเม็ดGฝน..ไม่Aให้หล่นจากฟ้Bmา..มันคงง่าGยกว่า..จะห้าAมน้ำตาของDฉันวันนี้Gฉันทำได้แค่Aนี้ แค่มีลมF#mหายใจไปวันBm ๆจะให้เธอGกลับมารักกัAน คงทำไม่Dได้     A

   เมื่อความรักBmเธอหมดลง ฉันคงทำF#mได้แค่นี้ Em  ทุกวินาทีAต่อจากวันนี้Dไป   คงต้องช้ำBm ต้องปวดร้าว.. คงต้องเศF#mร้า ต้องเสียใจ..   และไม่รู้Emว่าเมื่อไรA..จะลืมเธอได้Dลง..

Bm | F#m |Em A | Bm |

* | ** | *** |

   คงต้องช้ำBm ต้องปวดร้าว.. คงต้องเศF#mร้า ต้องเสียใจ..   และไม่รู้Emว่าเมื่อไรA..จะลืมเธอได้Dลง..คอร์ดเพลง ทำได้แค่นี้ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ทำได้แค่นี้ กล้วย แสตมป์ เมื่อความรักเธอหมดลง ฉันคงทำได้แค่นี้ ฉันคงมีหน้าที่คือเสียใจ คนยังรักต้องปวดร้าว คนหมดรักคงไม่เป็นไร เพราะข้างๆกาย เธอมีเขาอยู่ จะให้ยื้อคงหมดหวัง จะให้รั้งคงไม่อยู่ ฉันทำได้แค่ดูเธอเดินจากไป จะบังคับคนหมดรัก ให้กลับมารักได้ยังไง ก็ตอนนี้ใจของเธอมีแต่เขา จะห้ามเม็ดฝน ไม่ให้หล่นจากฟ้า มันคงง่ายกว่า จะห้ามน้ำตาของฉัน วันนี้ฉันทำได้แค่นี้ แค่มีลมหายใจไปวันๆจะให้เธอกลับมารักกัน คงทำไม่ได้ เมื่อความรักเธอหมดลง ฉันคงทำได้แค่นี้ ทุกวินาทีต่อจากวันนี้ไป คงต้องช้ำ ต้องปวดร้าว คงต้องเศร้า ต้องเสียใจ และไม่รู้ว่าเมื่อไร จะลืมเธอได้ลง คงต้องช้ำ ต้องปวดร้าว คงต้องเศร้า ต้องเสียใจ และไม่รู้ว่าเมื่อไร จะลืมเธอได้ลง