กุลส้นตรีน

 ลูกน้ำ อ่งต่ง  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กุลส้นตรีน ลูกน้ำ อ่งต่ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาวบ้านภูเรียบเรียง: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: ไออุ่นเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0877802929

Gm |

เป็นกุลสตรี..Gm     ต่อหน้Cา..อีพ่อ..อีแDmม่..ลับหลังโครตตอแหCmล.. เขาเอิ้Fนกุลส้นตรีGmน..

Gm | Gm |Gm | Gm |

Gm | Gm Cm Dm |
Gm | Gm Cm Dm |
Gm | Gm Cm Dm |
Gm | Gm Cm | D |

เงียบ ๆCm คือผ้าพับไว้  เฮ็ดโGmต ใส ๆ ซื่อ ๆเบิ่งCmแล้วมันกะคือ ถ้ามึงบ่ออกลGmาย..ฮู้อCmยู่ว่าเป็นผู้บ่าวกู  ฮู้อGmยู่ว่ากูกะฮักหลายยังCmมากล้าเหยียบใจ มาเล่นหู เล่นตGm

หน้าด้าD#นร่านบ่เลือกที่F..  เบิ่งDmแนตี้ว่าของเขGmโพดD#กว่าหมาเดือนเก้Fา ก็มึงนิลGmะ..ได้ยิD#นแล้วมันขีนFหู  ได้เห็นDmแล้วมันขีนGmตาอดD#แล้วเด้ อดแล้วหนาF..แต่อดไว้บ่อDยู่ ฮู้..D | D

เฮ็ดโตGmเงียบ ๆ คือผ้าพับไว้เป็Fนกุลสตรีไทยแท้F..ลับหลัD#งมึงโครตตอแหFลเลยอีห้A#า..เฮ็ดโตGmแสนดี เฮ็ดโตใส ๆไร้Fเดียงสา มารยาโครตหลFายกูเอิ้D#นกุลส้นตรีFนแทนได้Gmบ่..

เตือCmนเป็นเทื่อสุดท้าย  ว่าอย่Gmามาใกล้แถวนี่บอD#กดี ๆ ก่อนกูFสิมีเซอร์ไพGmร์..สองมืCmอกูพร้อมหยุมหน้า  สองขDmากูพร้อมโดดใสถ่าD#มึงบ่ย่านตาFย.. ฟ่าวไปGmไกล ๆ ส้นตรีน..Gm

Gm | Gm Cm Dm |
Gm | Gm Cm Dm |
Gm | Gm Cm Dm |
Gm | Gm Cm | D |

* | ** | ** |

กูเอิ้D#นกุลส้นตรีFนแทน..ได้Gmบ่..

Gm | Gm |คอร์ดเพลง กุลส้นตรีน ลูกน้ำ อ่งต่ง

เนื้อเพลง กุลส้นตรีน ลูกน้ำ อ่งต่ง เป็นกุลสตรี ต่อหน้า อีพ่อ อีแม่ ลับหลังโครตตอแหล เขาเอิ้นกุลส้นตรีน เงียบๆคือผ้าพับไว้ เฮ็ดโต ใสๆซื่อๆเบิ่งแล้วมันกะคือ ถ้ามึงบ่ออกลาย ฮู้อยู่ว่าเป็นผู้บ่าวกู ฮู้อยู่ว่ากูกะฮักหลาย ยังมากล้าเหยียบใจ มาเล่นหู เล่นตา หน้าด้านร่านบ่เลือกที่ เบิ่งแนตี้ว่าของเขา โพดกว่าหมาเดือนเก้า ก็มึงนิละ ได้ยินแล้วมันขีนหู ได้เห็นแล้วมันขีนตา อดแล้วเด้ อดแล้วหนา แต่อดไว้บ่อยู่ ฮู้ เฮ็ดโตเงียบๆคือผ้าพับไว้ เป็นกุลสตรีไทยแท้ ลับหลังมึงโครตตอแหลเลยอีห้า เฮ็ดโตแสนดี เฮ็ดโตใสๆไร้เดียงสา มารยาโครตหลาย กูเอิ้นกุลส้นตรีนแทนได้บ่ เตือนเป็นเทื่อสุดท้าย ว่าอย่ามาใกล้แถวนี่ บอกดีๆก่อนกูสิมีเซอร์ไพร์ สองมือกูพร้อมหยุมหน้า สองขากูพร้อมโดดใส ถ่ามึงบ่ย่านตาย ฟ่าวไปไกลๆส้นตรีน กูเอิ้นกุลส้นตรีนแทน ได้บ่