โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด

  กระต่าย พรรณนิภา   เนม สุรพงศ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด กระต่าย พรรณนิภา Feat. เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ แสงเดือน, เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จักรี อบมาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Cm A# | Gm Cm |
G# A# | Gm G | G |

กะอยากไปหาหละเนCmาะกะอยากไปกอดไปหละหนA#ฮู้G#บ่.. คนA#อยู่ไกลมันCmเหงา..บ่กล้าออกไปไCmส เปิดมือถือเบิ่งข่าA#ในห้องเช่G#า.. ติดตาA#มสถานกาCmรณ์

อยากคืนเมือบ้G#าน อยากไปกอดแม่A#คำคิงให้แหน่Gm อิพ่อหล่าย่าCmแต่ทางกาG#รเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทG | Gาง..

โควิดกะย่าG#น คนอยู่บ้าA#นกะอยากเมือCmกอดเงินกะช๊อG#ต งานบ่เดิA#น ขาดเขินซุอย่Cmางบ่ได้ติดเชื้Cmอ บ่ได้เป็นไข้C แต่ใจมันอุกFmอั่งถ่าอีกจักหว่A#าง ทางใจสองเฮGmา จั่งค่อยเว้ากัน

Cm | A# | G# |

 Cm  ทุก ๆ ครั้งที่หลับตาลง   ยังเห็นดอกคูณเหลืองอร่าม A#  ผักติ้วผักหวาน ดอกแคร์ป่า   ยังป่งยอดอ่อนเต็มสองทาง G#  ฝนกะตกริน ๆ หอมกลิ่นดินฮิน ๆ   ใจGแห่งฮำฮอน คิดฮอดแฮงอยากคืนถิ่น

อยาCmกสิกลับเมือบ้าน อยากไปแลนเล่นท่งหน่อไม้ไผ่ป่A#า กับดอกกระเจียว ป่านนี้กะคงสิป่งแต่G#ว่าตอนนี้ ต้องกักโตกักใจเพราะว่าไวรัGสโควิดบ่เข้าใผ๋ออกใผ๋

G# A# | Cm |G# A# | D# |
Cm C | Fm |Gm A# | Cm |

อยากเล่นสงกราG#นต์ อยากไปกราบA#แม่คำคิงให้แหน่Gm อิพ่อหล่าย่าCmแต่ทางกาG#รเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทG | Gาง..

* |

Cm | G# A# | Cm |

กะทำใจหละเนาCmะ บอกใจให้สู้ต่อA#เฝ้G#ารอ เฮาGmสิก้าวผ่านด้วCmยกัน

อย่าฟ้าวกอดใผ๋เด้Cmอ อย่าเผลอเข้าใกล้ใผ๋A#คนของใG#จ โอโฮะโอA#ย ยังเป็นอ้ายคนเดียว

Cm A# | Gm Cm |
G# A# | Gm G | G |Cm |คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด กระต่าย พรรณนิภา Feat. เนม สุรพงศ์

เนื้อเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด กระต่าย พรรณนิภา Feat. เนม สุรพงศ์ กะอยากไปหาหละเนาะ กะอยากไปกอดไปหละหนอ ฮู้บ่ คนอยู่ไกลมันเหงา บ่กล้าออกไปไส เปิดมือถือเบิ่งข่าว ในห้องเช่า ติดตามสถานการณ์ อยากคืนเมือบ้าน อยากไปกอดแม่ คำคิงให้แหน่ อิพ่อหล่าย่าน แต่ทางการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทาง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากเมือกอด เงินกะช๊อต งานบ่เดิน ขาดเขินซุอย่าง บ่ได้ติดเชื้อ บ่ได้เป็นไข้ แต่ใจมันอุกอั่ง ถ่าอีกจักหว่าง ทางใจสองเฮา จั่งค่อยเว้ากัน ทุกๆครั้งที่หลับตาลง ยังเห็นดอกคูณเหลืองอร่าม ผักติ้วผักหวาน ดอกแคร์ป่า ยังป่งยอดอ่อนเต็มสองทาง ฝนกะตกรินๆหอมกลิ่นดินฮินๆใจแห่งฮำฮอน คิดฮอดแฮงอยากคืนถิ่น อยากสิกลับเมือบ้าน อยากไปแลนเล่นท่ง หน่อไม้ไผ่ป่า กับดอกกระเจียว ป่านนี้กะคงสิป่ง แต่ว่าตอนนี้ ต้องกักโตกักใจ เพราะว่าไวรัสโควิดบ่เข้าใผ๋ออกใผ๋ อยากเล่นสงกรานต์ อยากไปกราบแม่ คำคิงให้แหน่ อิพ่อหล่าย่าน แต่ทางการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทาง กะทำใจหละเนาะ บอกใจให้สู้ต่อ เฝ้ารอ เฮาสิก้าวผ่านด้วยกัน อย่าฟ้าวกอดใผ๋เด้อ อย่าเผลอเข้าใกล้ใผ๋ คนของใจ โอโฮะโอย ยังเป็นอ้ายคนเดียว