กักตัวกอดใจ

 เบนซ์ เมืองเลย ลูกทุ่ง คิดถึง โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กักตัวกอดใจ เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภูริช บุญหลายเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่นสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

E | G#m |F#m | B |

เสื้อตัวใหEม่ที่นัดไว้ เราคงไม่G#mได้ไปซื้อคงไม่ได้AไปเดินจูงมืBอ..กับเธEของอร่อEยที่นัดไว้ เราคงไม่G#mได้ไปกินต้องอดฟิF#mน ไม่คิดว่าจะต้องเจBอ..

กับเหตุกาG#mรณ์..ที่เราต้องทำC#mใจไวรัสร้าG#mย..พรากกายฉันและC#mเธอคงทำได้Bเท่านี้A..ในวันที่ไม่ได้AเจออยากบอกเธF#mอดูแลตัวเองด้วยอยู่ทาBงนั้น(เร็ววันจงหาย(E)ไป)

แม้เราต้องกักตัEว ก็ขอให้เรากอG#mดใจกอดเอาไว้C#m กันเรื่องร้าย ๆ ยามเราห่าG#mงกันส่วนทางนี้Aก็จะสวดมนต์ นั่งบำเพ็ญจิตG#mและอธิษฐานเพื่อขอพรF#mให้เรื่องร้าย ๆ เหล่านั้B

E | A |B | B |

หนังเรื่องใหEม่ที่นัดไว้ เราคงไม่G#mได้ไปดูคงไม่ได้Aไปนั่งเคียงคู่BกับเธEของอร่อEยที่นัดไว้ เราคงไม่G#mได้ไปกินต้องอดฟิF#mน ไม่คิดว่าจะต้องเจBอ..

* | ** |

E | G#m |C#m | G#m |
A | G#m |F#m | B |

** | ** |

แม้วันนี้F#mเราต้องกักตัว ก็ขอให้เราG#mกอดใจกันไว้กอดใจไA | Bว้..           ในยามห่างกัEน..คอร์ดเพลง กักตัวกอดใจ เบนซ์ เมืองเลย

เนื้อเพลง กักตัวกอดใจ เบนซ์ เมืองเลย เสื้อตัวใหม่ที่นัดไว้ เราคงไม่ได้ไปซื้อ คงไม่ได้ไปเดินจูงมือ กับเธอ ของอร่อยที่นัดไว้ เราคงไม่ได้ไปกิน ต้องอดฟิน ไม่คิดว่าจะต้องเจอ กับเหตุการณ์ ที่เราต้องทำใจ ไวรัสร้าย พรากกายฉันและเธอ คงทำได้เท่านี้ ในวันที่ไม่ได้เจอ อยากบอกเธอดูแลตัวเองด้วยอยู่ทางนั้น (เร็ววันจงหายไป) แม้เราต้องกักตัว ก็ขอให้เรากอดใจ กอดเอาไว้ กันเรื่องร้ายๆยามเราห่างกัน ส่วนทางนี้ก็จะสวดมนต์ นั่งบำเพ็ญจิตและอธิษฐาน เพื่อขอพรให้เรื่องร้ายๆเหล่านั้น หนังเรื่องใหม่ที่นัดไว้ เราคงไม่ได้ไปดู คงไม่ได้ไปนั่งเคียงคู่กับเธอ ของอร่อยที่นัดไว้ เราคงไม่ได้ไปกิน ต้องอดฟิน ไม่คิดว่าจะต้องเจอ แม้วันนี้เราต้องกักตัว ก็ขอให้เรากอดใจกันไว้ กอดใจไว้ ในยามห่างกัน