ฮานี้บ่าเฮ้ย

 จรัล มโนเพ็ชร  สุนทรี เวชานนท์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮานี้บ่าเฮ้ย จรัล มโนเพ็ชร

E | C#m |A Am | B |
E | C#m |A Am | B |

แต่งงาEนด้วยกันเสียทีF#m..อ้ายนี้G#m ถ้ามาจ้าดเมิF#mฮักสาวเหลือเกิAน ไปหาเงิAmนเหียก่อB

ต๋อนยอEน ต๊ะตอนย้อC#mต๊ะตอนหย่Aอน ต๋อนยอAmน ต๋อนยอBน..

สาว ๆE อ้ายคนจน ๆF#mบ่มีG#mรถยนต์ ขี่ควF#mาย น้องเห็นใจอ้าAไปขายควAmายเหียก่อB

ต๋อนยอEน ต๊ะตอนย้อC#mต๊ะตอนหย่Aอน ต๋อนยอAmน ต๋อนยอBน..

ขายควาEยได้เงินสามพัF#mแจ่มจันG#mทร์ อ้ายเหลือแต่งัF#mว..ไถนาสองตัAไปขายงัAmวเหียก่อB

ต๋อนยอEน ต๊ะตอนย้อC#mต๊ะตอนหย่Aอน ต๋อนยอAmน ต๋อนยอBน..

E | C#m |A Am | B |

ขายงัEวได้เจ็ดปันป๋าF#mเสียดาG#mย บ่ได้ไถนF#mา น้องคงบ่ว่AไปขายนAmาเหียก่อB

ต๋อนยอEน ต๊ะตอนย้อC#mต๊ะตอนหย่Aอน ต๋อนยอAmน ต๋อนยอBน..

ขายนEาสำเร็จเสร็จดีF#mบ่มีG#mแล้วเหลือแต่ตัF#mว เขารู้กันทั่AไปขายตัAmวเหียก่อB

ต๋อนยอEน ต๊ะตอนย้อC#mต๊ะตอนหย่Aอน ต๋อนยอAmน ต๋อนยอBน..ต๋อนยอE ฮานี้บ่าเฮ้C#mต๊ะตอนหย่Aอน ต๋อนยอAmน ต๋อนยอBน..คอร์ดเพลง ฮานี้บ่าเฮ้ย จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง ฮานี้บ่าเฮ้ย จรัล มโนเพ็ชร แต่งงานด้วยกันเสียที อ้ายนี้ ถ้ามาจ้าดเมิน ฮักสาวเหลือเกิน ไปหาเงินเหียก่อน ต๋อนยอน ต๊ะตอนย้อน ต๊ะตอนหย่อน ต๋อนยอน ต๋อนยอน สาวๆอ้ายคนจนๆบ่มีรถยนต์ ขี่ควาย น้องเห็นใจอ้าย ไปขายควายเหียก่อน ต๋อนยอน ต๊ะตอนย้อน ต๊ะตอนหย่อน ต๋อนยอน ต๋อนยอน ขายควายได้เงินสามพัน แจ่มจันทร์ อ้ายเหลือแต่งัว ไถนาสองตัว ไปขายงัวเหียก่อน ต๋อนยอน ต๊ะตอนย้อน ต๊ะตอนหย่อน ต๋อนยอน ต๋อนยอน ขายงัวได้เจ็ดปันป๋าย เสียดาย บ่ได้ไถนา น้องคงบ่ว่า ไปขายนาเหียก่อน ต๋อนยอน ต๊ะตอนย้อน ต๊ะตอนหย่อน ต๋อนยอน ต๋อนยอน ขายนาสำเร็จเสร็จดี บ่มีแล้วเหลือแต่ตัว เขารู้กันทั่ว ไปขายตัวเหียก่อน ต๋อนยอน ต๊ะตอนย้อน ต๊ะตอนหย่อน ต๋อนยอน ต๋อนยอน ต๋อนยอน ฮานี้บ่าเฮ้ย ต๊ะตอนหย่อน ต๋อนยอน ต๋อนยอน