หายไปสื่อๆ

 อัน พิไลพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หายไปสื่อๆ อัน พิไลพร เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านสังกัดค่าย: เซิ้ง Music

C | C |Am | Am |
Dm | G |C | G |

ระดับความฮู้สึCกของอ้ายติดลGบ่อยากคบกันต่Emอ คือบ่บอกน้องAmแหน่..มาส่างเป็นฮ้ายเอาเหลืCคบน้องไว้เผื่อคนใหม่Amเข้ามา เกือบขาดใCมาถิ่มกันไปแบบสายฟ้าGผ่า

บ่แม่นผัFก แม่นหญ้า อยากสิป๋าจังใด๋กะไG | Gด้..

หายไปสื่อ ๆAm กะได้เบาะ จังซี่Cกะได้ติ๊อยากสิหนีGกะหนีง่าย ๆAmถิ่มน้องสื่อ Amๆ กะได้เบาะ จังซี่Cกะได้ติ๊บ่มีฮอGดคำลาก่อนสิไป

ถิ่มน้องสื่อ Amๆ กะได้เบาะ จังซี่Cกะได้เนาะให้มันกอGงเอาะเยาะซากหัวใจบ่ได้เห็Fนฮอดไหง่ หายเข้GากลีบเมฆไปCจ้อย.. (G)

ระดับความคิดฮอCดยังจอดอยู่หม่องเก่Gอยากสิโทรถามข่Emาวกะย่านเขาสิว่Amน้องคงสิเป็นโตถ่Cวง เขาคงสิเป็นคนที่Amอ้ายห่วงอ้ายจั่งได้ป๋Cา จั่งได้หลอยลักลอบสบGตา..

ปานนี้เขFาคงสิสมน้ำหน้าว่าน้องโคตรโง่Gสู้เข้าบ่ได้..G

* | ** |

C | G |Em | Am | Am |

C | Am |C | Am | G |
F G | C | G |

* | ** |

บ่ได้เห็Fนฮอดไหง่ หายเข้GากลีบเมฆไปCจ้อย..

Dm | G | C | C |คอร์ดเพลง หายไปสื่อๆ อัน พิไลพร เซิ้ง Music

เนื้อเพลง หายไปสื่อๆ อัน พิไลพร เซิ้ง Music ระดับความฮู้สึกของอ้ายติดลบ บ่อยากคบกันต่อ คือบ่บอกน้องแหน่ มาส่างเป็นฮ้ายเอาเหลือ คบน้องไว้เผื่อคนใหม่เข้ามา เกือบขาดใจ มาถิ่มกันไปแบบสายฟ้าผ่า บ่แม่นผัก แม่นหญ้า อยากสิป๋าจังใด๋กะได้ หายไปสื่อๆกะได้เบาะ จังซี่กะได้ติ๊ อยากสิหนีกะหนีง่ายๆถิ่มน้องสื่อๆกะได้เบาะ จังซี่กะได้ติ๊ บ่มีฮอดคำลาก่อนสิไป ถิ่มน้องสื่อๆกะได้เบาะ จังซี่กะได้เนาะ ให้มันกองเอาะเยาะซากหัวใจ บ่ได้เห็นฮอดไหง่ หายเข้ากลีบเมฆไปจ้อย ระดับความคิดฮอดยังจอดอยู่หม่องเก่า อยากสิโทรถามข่าวกะย่านเขาสิว่า น้องคงสิเป็นโตถ่วง เขาคงสิเป็นคนที่อ้ายห่วง อ้ายจั่งได้ป๋า จั่งได้หลอยลักลอบสบตา ปานนี้เขาคงสิสมน้ำหน้า ว่าน้องโคตรโง่สู้เข้าบ่ได้ บ่ได้เห็นฮอดไหง่ หายเข้ากลีบเมฆไปจ้อย