จุดเกิดเหตุ

 ไอดิน อภินันท์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จุดเกิดเหตุ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประจักษ์ บุญตาเรียบเรียง: ไอดิน อภินันท์สังกัดค่าย: ชาวดิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ติดต่องานแสดง: 043001758, 09566436228

E | A |C#m B | A | A |

เชื่อEเบาะ..ยามอ้ายโทรไปหาเจ้Aาบ่ติดอ้ายกะตั๋วเจ้าขอC#mง..ว่าโทรศัพท์Bน้อง.. คงAสิแบตฯเหมิด.. Aบ่ได้เอาแนวชาร์Bตไป..  B

เชื่อEเบาะ..ยามอ้ายแชทไป แล้วเจ้Aาบ่ตอบอ้ายกะตั๋วเจ้าขอC#mง..คิดว่าตั้งแต่Bน้อง.. คงAบ่ทันว่าง.. Aจนสุดท้ายอ้ายกะเสียเจ้Bาไป..

แต่กะดีAแล้วล่ะ.. ที่เจ้านั้G#mนไปกับเขC#mกะถืF#mกของเจ้า ว่าฮักของเฮา อยู่กันไปA..กะมีแต่สิอดตB | Bาย..

อ้ายคือสิมาส่งEเจ้าได้ส่ำนี้นับต่อจากนี้G#mเป็นหน้าที่เขาให้ได้เป็Aน เจ้าบ่าว เจ้าสาว  ให้ฮักเจ้Bาสุขสมดังใจอ้ายกะคงEสิอยู่หม่องเก่า ถึงเจ้านั้นบ่G#mได้อยู่นำอ้ายสิถอดเสื้อAเคลมเอา..ดอกยามน้ำตาไหลสิฮักBเจ้าไปซามตาย.. (B)  (ที่จุดเกิดเหตุฮักEเฮา)

A B |

เชื่อEเบาะ..ยามไลน์เจ้าเด้ง..ตอนอAยู่นำอ้าย..อ้ายกะตั๋วเจ้าขอC#mง..คงเป็นหมู่ขอBงน้อง..ไลน์Aมาเล่นนำกัน.. Aจนสุดท้ายอ้ายกะเสียเจ้าBไป..

* | ** |

A | C#m B | A |
C#m B | A E |F#m G#m | A B | B |

* | ** | ** |

A | E | ( x2 )ฟังเพลง - คอร์ดเพลง จุดเกิดเหตุ ไอดิน อภินันท์ - YouTube

เนื้อเพลง จุดเกิดเหตุ ไอดิน อภินันท์ เชื่อเบาะ ยามอ้ายโทรไปหาเจ้าบ่ติด อ้ายกะตั๋วเจ้าของ ว่าโทรศัพท์น้อง คงสิแบตฯเหมิด บ่ได้เอาแนวชาร์ตไป เชื่อเบาะ ยามอ้ายแชทไป แล้วเจ้าบ่ตอบ อ้ายกะตั๋วเจ้าของ คิดว่าตั้งแต่น้อง คงบ่ทันว่าง จนสุดท้ายอ้ายกะเสียเจ้าไป แต่กะดีแล้วล่ะ ที่เจ้านั้นไปกับเขา กะถืกของเจ้า ว่าฮักของเฮา อยู่กันไป กะมีแต่สิอดตาย อ้ายคือสิมาส่งเจ้าได้ส่ำนี้ นับต่อจากนี้เป็นหน้าที่เขา ให้ได้เป็น เจ้าบ่าว เจ้าสาว ให้ฮักเจ้าสุขสมดังใจ อ้ายกะคงสิอยู่หม่องเก่า ถึงเจ้านั้นบ่ได้อยู่นำอ้าย สิถอดเสื้อเคลมเอา ดอกยามน้ำตาไหล สิฮักเจ้าไปซามตาย (ที่จุดเกิดเหตุฮักเฮา) เชื่อเบาะ ยามไลน์เจ้าเด้ง ตอนอยู่นำอ้าย อ้ายกะตั๋วเจ้าของ คงเป็นหมู่ของน้อง ไลน์มาเล่นนำกัน จนสุดท้ายอ้ายกะเสียเจ้าไป