ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน (Cloudy)

 ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน  อิ้งค์ วรันธร  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร
เนื้อร้อง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ทำนอง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, สุดเขต จึงเจริญเรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: BOXX MUSIC

C# | A#m |F# | G# |
C# | A#m |F# | G# |

เธอC#คือลมเย็น ๆ พัดมาเมื่อยาA#mมที่ไม่มีใครให้ฉันF#รู้สึก ทำให้คิดG#ไปไกลอยากเก็บวันC#เวลาดี ๆ ไม่อยากให้เธอA#mหายไปแต่ต้องทำF#ยังไง..กับคำถาG#มมากมาย

 D#m  บางวันก็เหมือนว่าฉันนั้นC#มีเธออยู่ D#m  แต่ในบางวันก็เหมือนไม่มีC# F#  ใจมันหวั่นไหว โปรดเธอนั้Fmนช่วยบอกกันสัD#m | G#กที

อยากจะรู้C#ว่าฉันควรทำยังไงต้องคิดถึงเธอA#mแบบไหนแค่F#คนรู้จัก หรือคG#นรู้ใจบอกได้ไหC#มว่าที่ที่ฉันจะยืน..ควรจะอA#mยู่ตรงไหนแค่F#สักคำให้ฉันแน่ใจG# เธอคิดกับฉันแบบไหน

C# | A#m |F# | G# |

ใจC#มันยังลังเลทุกทีที่เราA#mไม่ได้คุยกันแอบมาคิF#ดไหวหวั่น.. ว่าเธอนั้G#นมีใครอยากจะรู้C#เวลาดี ๆ ที่ผ่านมาจริA#mงใช่ไหมฉันต้องทำF#ยังไง.. กับคำถาG#มมากมาย

* | ** |

C# | A#m |F# | G# |

** |

อยากจะรู้C#ว่าฉันควรทำยังไงต้องคิดถึงเธอA#mแบบไหนแค่F#คนรู้จัก หรือคG#นรู้ใจบอกได้ไหC#มว่าที่ที่ฉันจะยืน..จะมีเธA#mออยู่ไหมแค่F#สักคำให้ฉันแน่ใจG# เธอคิดกับฉันแบบไหน

C# | A#m | F# | G# | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร

เนื้อเพลง ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร เธอคือลมเย็นๆพัดมาเมื่อยามที่ไม่มีใคร ให้ฉันรู้สึก ทำให้คิดไปไกล อยากเก็บวันเวลาดีๆไม่อยากให้เธอหายไป แต่ต้องทำยังไง กับคำถามมากมาย บางวันก็เหมือนว่าฉันนั้นมีเธออยู่ แต่ในบางวันก็เหมือนไม่มี ใจมันหวั่นไหว โปรดเธอนั้นช่วยบอกกันสักที อยากจะรู้ว่าฉันควรทำยังไง ต้องคิดถึงเธอแบบไหน แค่คนรู้จัก หรือคนรู้ใจ บอกได้ไหมว่าที่ที่ฉันจะยืน ควรจะอยู่ตรงไหน แค่สักคำให้ฉันแน่ใจ เธอคิดกับฉันแบบไหน ใจมันยังลังเลทุกทีที่เราไม่ได้คุยกัน แอบมาคิดไหวหวั่น ว่าเธอนั้นมีใคร อยากจะรู้เวลาดีๆที่ผ่านมาจริงใช่ไหม ฉันต้องทำยังไง กับคำถามมากมาย อยากจะรู้ว่าฉันควรทำยังไง ต้องคิดถึงเธอแบบไหน แค่คนรู้จัก หรือคนรู้ใจ บอกได้ไหมว่าที่ที่ฉันจะยืน จะมีเธออยู่ไหม แค่สักคำให้ฉันแน่ใจ เธอคิดกับฉันแบบไหน