เหงา เหงา (INSOMNIA)

 เหงา เหงา  อิ้งค์ วรันธร  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เหงา เหงา INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, สุดเขต จึงเจริญเรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: BOXX MUSIC

A# | A# |Gm | Gm |
A# | A# |Gm | Gm |

A# | A# |Gm | Gm |
A# | A# |Gm | Gm |

แสงA#ดวงดาวที่ดูอบอุ่น..A# ทำไม ยิ่งมอง ยิ่งหนาวเสียGmงบรรเลงบทเพลงเก่า ๆ .Gm. ยิ่งฟังยิ่งคิดถึงใครสายA#ลมพัดปลิวมาเบา ๆ ..A# พาใจลอยไปถึงไหนผู้Gmคนรอบตัวมีมากมาย.. Gm   ทำไมยิ่งเจอยิ่งเหงา

 Cm  ไม่อยากรู้Dmแล้วว่าเพราะอะไรD#..   ที่ทำให้เป็นD#แบบนี้.. Cm  แต่ที่อยากจะรู้Dmคงมีแค่เCm | Fพียง..

ที่เราห่างกันอย่างนี้A#ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้A#สึกอย่างไรเหงGmาเหมือนฉันบ้างไหGmม..ค่ำคืนเหน็บหนาD#วฉันยังต้องทนเD#ดียวดายส่วนเธFอเองนั้นเป็นอย่างไรF..

ดึกดื่นกลางคืนแบบนี้A#ไม่รู้ว่าเธอจะนอA#นหลับได้ไหมเหงGmาเหมือนกันบ้างไหGmม..ข่มตานอนแล้D#ว หัวใจก็ยังD#วุ่นวายจะเป็นแบบนี้Fไปอีกนานเท่าไหFร่ไม่อยากอยู่แบบเหงา เหงา

A# | A# |Gm | Gm |

เพื่อA#นที่เธอเคยเจอ ๆ ..A# เคยถามถึงฉันบ้างไหมเมื่Gmอไปที่ที่เราเคยไป.. Gm  จะมองหากันหรือไปได้A#ยินเพลงที่เราเคยฟัง..A# เธอเองจะนึกถึงใครรูGmปคู่ครั้งที่เราเคยถ่าย.. Gm  เธอเคยเปิดดูบ้างไหม

* | ** |

F# | F# |C# | C# |B | B |F | F |

** |

A# | A# | Gm | Gm | ( Fade Out )คอร์ดเพลง เหงา เหงา INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร

เนื้อเพลง เหงา เหงา INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร แสงดวงดาวที่ดูอบอุ่น ทำไม ยิ่งมอง ยิ่งหนาว เสียงบรรเลงบทเพลงเก่าๆ ยิ่งฟังยิ่งคิดถึงใคร สายลมพัดปลิวมาเบาๆ พาใจลอยไปถึงไหน ผู้คนรอบตัวมีมากมาย ทำไมยิ่งเจอยิ่งเหงา ไม่อยากรู้แล้วว่าเพราะอะไร ที่ทำให้เป็นแบบนี้ แต่ที่อยากจะรู้คงมีแค่เพียง ที่เราห่างกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหงาเหมือนฉันบ้างไหม ค่ำคืนเหน็บหนาวฉันยังต้องทนเดียวดาย ส่วนเธอเองนั้นเป็นอย่างไร ดึกดื่นกลางคืนแบบนี้ ไม่รู้ว่าเธอจะนอนหลับได้ไหม เหงาเหมือนกันบ้างไหม ข่มตานอนแล้ว หัวใจก็ยังวุ่นวาย จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ ไม่อยากอยู่แบบเหงา เหงา เพื่อนที่เธอเคยเจอๆ เคยถามถึงฉันบ้างไหม เมื่อไปที่ที่เราเคยไป จะมองหากันหรือไป ได้ยินเพลงที่เราเคยฟัง เธอเองจะนึกถึงใคร รูปคู่ครั้งที่เราเคยถ่าย เธอเคยเปิดดูบ้างไหม