ล่องแม่ปิง

 จรัล มโนเพ็ชร เพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ล่องแม่ปิง จรัล มโนเพ็ชร

E B | A |E A | G#m |
C#m | F#m B |E B | A |
D | A/C# |F#m | B |

ดอกบัวตอEงนั้นบานอยู่บBนยอดดอAย..ดอกเอื้องสามปอEย บ่เกยเบ่งบAานบนลานพื้นG#mดินไม้ใหญ่ไพรสูC#mง  นกยูงมาอยู่F#m Bกินเสียงซึงสะล้Eอ..จ๊อยซอเสียงพิAคู่กับแดนดิDน..ของเวียงเจียงใหA/C#ม่สาวเจ้าควรภูมิใF#mจ  บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิBงค์

คนงาม ๆE ต้องงามคู่Bความเด่นดีAต้องฮักศักดิ์ศรีEของกุลสตAรี แม่ญ่า แม่ญิG#mเยือกเย็นสดใC#mส..เหมือนน้ำแม่F#m Bปิงมั่นคงจริงใจE.. ฮักใครฮักจริAสาวเอยสาวเวียงพิDงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาA/C#อีกแม่สาวบัวบาF#mน..นั่นคือนิทานสอนใB

E B | A |E A | G#m |
C#m | F#m B |E B | A |
D | A/C# |F#m | B |

* |

E | A |D B | E |คอร์ดเพลง ล่องแม่ปิง จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง ล่องแม่ปิง จรัล มโนเพ็ชร ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย ดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน เสียงซึงสะล้อ จ๊อยซอเสียงพิณ คู่กับแดนดิน ของเวียงเจียงใหม่ สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์ คนงามๆต้องงามคู่ความเด่นดี ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรี แม่ญ่า แม่ญิง เยือกเย็นสดใส เหมือนน้ำแม่ปิง มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน อีกแม่สาวบัวบาน นั่นคือนิทานสอนใจ