วิธีบอกเลิก

 ก้อง ห้วยไร่ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิธีบอกเลิก ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: บุญหลง เสียงอิสานติดต่องานแสดง: 0633685666

A | B |C#m | C#m |
A | G#m |A B | C#m |

วิธีบอกเลิAกที่แนบเนีBยนก็คืออยู่สื่อ ๆG#m บ่ต้องเว้าอีหยัC#mแค่เฮ็F#mดทุกอย่าง..ให้ตรงBกันข้ามกับตอEนที่ฮักกันใหม่ ๆวิธีบอกว่AาเซาฮักBกัน กะคือน้องอยาG#mกเฮ็ดหยังกะC#mได้ใส่ใจF#mทุกคนบนโลกออนไลน์ แต่คนBที่อยู่ใกล้ ๆ ..G#แทบโละออกจากชีวิC#mต..

ถ้าว่Eามื้อหนึ่งบ่ไหBวแล้วสิไปAเองยอมรัC#mบว่าตอนนี้เก่Bง ที่ดื้ออยู่Eเป็นหมาขอG#ทานที่เจ้าขอF#mงบ่ฮักคือเก่า แลง-เซ้G#mา เกือขี้เป็นอาหC#mารได้หมF#mาโตใหม่ โตเก่าไร้ค่า บ่ถึงกับฆ่Bแค่เอาไปโผG#mด เจ็บโพด ส่ำC#mตาย..  B

ผลักไF#mสกันทางสายตา เฉยชG#mาต่อการดูC#mแลจั่งได้ฮู้Aว่าอ้ายมื้อนี้มันแค่..โตปัญหาBที่น้องอยากลืม..

** |

A F# | B C#m |

A B | E G# |F#m G#m | C#m |

* | ** |

ใส่ใF#mจทุกคนบนโลกออนไลน์แต่คนBที่อยู่ใกล้ ๆ ..G#เจ้าโละออกจากชีวิC#mต..

A B | G#m C#m |A B | C#m | C#m |คอร์ดเพลง วิธีบอกเลิก ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง วิธีบอกเลิก ก้อง ห้วยไร่ วิธีบอกเลิกที่แนบเนียน ก็คืออยู่สื่อๆบ่ต้องเว้าอีหยัง แค่เฮ็ดทุกอย่าง ให้ตรงกันข้าม กับตอนที่ฮักกันใหม่ๆวิธีบอกว่าเซาฮักกัน กะคือน้องอยากเฮ็ดหยังกะได้ ใส่ใจทุกคนบนโลกออนไลน์ แต่คนที่อยู่ใกล้ๆ แทบโละออกจากชีวิต ถ้าว่ามื้อหนึ่งบ่ไหวแล้วสิไปเอง ยอมรับว่าตอนนี้เก่ง ที่ดื้ออยู่เป็นหมาขอทาน ที่เจ้าของบ่ฮักคือเก่า แลง-เซ้า เกือขี้เป็นอาหาร ได้หมาโตใหม่ โตเก่าไร้ค่า บ่ถึงกับฆ่า แค่เอาไปโผด เจ็บโพด ส่ำตาย ผลักไสกันทางสายตา เฉยชาต่อการดูแล จั่งได้ฮู้ว่าอ้ายมื้อนี้มันแค่ โตปัญหาที่น้องอยากลืม ใส่ใจทุกคนบนโลกออนไลน์ แต่คนที่อยู่ใกล้ๆ เจ้าโละออกจากชีวิต