ขอแช่งแฟนเก่า

 จอม วงน้ำหอม  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอแช่งแฟนเก่า จอม วงน้ำหอม PN Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอม วงน้ำหอมเรียบเรียง: แกะ วงน้ำหอมโปรดิวเซอร์: ปลายนา ถิ่นอีสานสังกัดค่าย: PN Music

A | F#m |Bm | E |

A C#m | F#m E |D | E |

ถือAว่าเป็นคำแช่ง.. จากคC#mนฮักเก่าคือเฮาที่โตDมาเฮ็ดให้เหงา แล้วเฮ็ดให้ฮักEเฮาบ่มีค่าขอAให้โตมีกรรม.. ติดโตC#mไปพร้อมคำลาให้เสียน้ำตDา.. เจ็บหนักEกับคนฮักใหม่

ฮู้F#mโตอยู่แล้วว่า มื่อนี่C#mต้องเป็นแฟนเก่ากะขอให้โตD เทิงเจ็บ เทิงเหงา กับคนใหม่เด้E | Eอ..

ขอแช่งแฟนเก่Aา.. ที่เคC#mยเฮ็ดเฮาเสียใF#mขอให้Eโตเจ็บDหลาย ๆ  ให้คนฮักใหEม่นอกใจโตเด้อให้เขาเฮ็ดใส่A ให้โตเสียใC#mจคือเฮาต้องเจF#mขอให้Eโตเจ็บD โตเพ้อ..ให้พ้อทุกอย่Eางที่เฮาเคยเจอ ให้เป็นเวรAกรรม   (E)

A | C#m |D | E |
A | C#m |D | E |

* | ** |

A C#m | F#m E |D | E |

** |

D E | C#m F#m |D E | A |A |คอร์ดเพลง ขอแช่งแฟนเก่า จอม วงน้ำหอม PN Music

เนื้อเพลง ขอแช่งแฟนเก่า จอม วงน้ำหอม PN Music ถือว่าเป็นคำแช่ง จากคนฮักเก่าคือเฮา ที่โตมาเฮ็ดให้เหงา แล้วเฮ็ดให้ฮักเฮาบ่มีค่า ขอให้โตมีกรรม ติดโตไปพร้อมคำลา ให้เสียน้ำตา เจ็บหนักกับคนฮักใหม่ ฮู้โตอยู่แล้วว่า มื่อนี่ต้องเป็นแฟนเก่า กะขอให้โต เทิงเจ็บ เทิงเหงา กับคนใหม่เด้อ ขอแช่งแฟนเก่า ที่เคยเฮ็ดเฮาเสียใจ ขอให้โตเจ็บหลายๆ ให้คนฮักใหม่นอกใจโตเด้อ ให้เขาเฮ็ดใส่ ให้โตเสียใจคือเฮาต้องเจอ ขอให้โตเจ็บ โตเพ้อ ให้พ้อทุกอย่างที่เฮาเคยเจอ ให้เป็นเวรกรรม