ขอเดินด้วยคน

 ไม้เมือง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอเดินด้วยคน ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไม้เมือง

Gm | Dm |Cm | A# |
D# | Dm Gm |Cm | F |

เก็บหัวใจA#ที่ถูกความรักทิ้งขว้Gmางเดินผ่านทาCmงที่โรยด้วยหยดน้ำตDmใจที่ยังD#มีแผล..รอรักแท้Dmเข้ามGmช่วยเยียวยCmาให้เจ็บมันจางจากใจF

จนพบเธอA#คนที่ใจเคยมองข้าGmคอยไถ่ถาCmมด้วยคำบอกความห่วงใDmวันที่มีD#น้ำตา ถือผ้าเช็ดหน้Dmามาให้Gmจนเธอคุ้นใCmจเกินกว่าที่เคFยคุ้นเA# | A# A#7คย..

หากวันนี้D#ฉันต้องรักใครอีกครั้Dmคนร่วมทาCmงขอเป็นเธอนั้Fนได้ไหมเอ่A#นิ้วก้อยเธGmอที่ยังว่าง หากยังขาดคDmนลงเอยอย่ามองผ่านเลCmยคนที่เธอเคยช่วยไFว้

ให้เป็นฉัA#นเคียงข้างได้ไหม คนหGmนึ่งจะไปถึงCmจุดหมายที่ไหนก็ไDmฝนในใจD#เริ่มซา ดวงตามีDmฝันใหGmม่เพราะเธอรู้ไหCmม ฝากใจFฉันเดินด้วยA#คน

A# | Dm |Cm F | A# |
D# | Dm Gm |Cm F | A# |

* | ** |

เพราะเธอรู้ไหCmม ฝากใจFฉันเดินด้วยA#คน

Dm | Cm F | A# |คอร์ดเพลง ขอเดินด้วยคน ไม้เมือง

เนื้อเพลง ขอเดินด้วยคน ไม้เมือง เก็บหัวใจที่ถูกความรักทิ้งขว้าง เดินผ่านทางที่โรยด้วยหยดน้ำตา ใจที่ยังมีแผล รอรักแท้เข้ามา ช่วยเยียวยาให้เจ็บมันจางจากใจ จนพบเธอคนที่ใจเคยมองข้าม คอยไถ่ถามด้วยคำบอกความห่วงใย วันที่มีน้ำตา ถือผ้าเช็ดหน้ามาให้ จนเธอคุ้นใจเกินกว่าที่เคยคุ้นเคย หากวันนี้ฉันต้องรักใครอีกครั้ง คนร่วมทางขอเป็นเธอนั้นได้ไหมเอ่ย นิ้วก้อยเธอที่ยังว่าง หากยังขาดคนลงเอย อย่ามองผ่านเลยคนที่เธอเคยช่วยไว้ ให้เป็นฉันเคียงข้างได้ไหม คนหนึ่ง จะไปถึงจุดหมายที่ไหนก็ไป ฝนในใจเริ่มซา ดวงตามีฝันใหม่ เพราะเธอรู้ไหม ฝากใจฉันเดินด้วยคน เพราะเธอรู้ไหม ฝากใจฉันเดินด้วยคน