เคียวยืน1

 บัวไล ไหทองคำ  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เคียวยืน1 บัวไล ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สาเกตุเรียบเรียง: อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงสังกัดค่าย: ไหทองคำติดต่องานแสดง: 0971319540

บ่แม่นเจ้าถิ่G#น เช็คอินได้บ่A#หรือว่าต้องขGmออนุญาตเข้าพื้นCmที่มาโชว์สเต็G#ปเต้นหน้าฮ้านให้เพิ่นเบิ่งA#ฟรี..สื่อ ๆ ดอD#ก..

Cm | A# |G# | A# |

Cm | A# |G# | A# |
Cm | A# |G# | G7 |

 Cm  เป็นสาวส่า.. A# ไทบ้านเพิ่นกะว่าบ่ดี G#  หาเลาะ หม่องหั่น หม่องนี่   ตู้A#ดกินเหล้าฟรีอย่างเดียว.Cm | A# Cm.

ความเคียG#วยืนหนึ่งเด้อค่A#แล้วแต่ไผสิว่Gmา ฉันบ่หัวซาดอกคำคCmหมอลำ รถแห่G# อยู่ไส ถ่าข่อยบ่ดA#โดดเด้าเทิงโพนพู้นแหล่D#ว..

Cm | A# |G# | G7 |

 Cm  เป็นสาวเพเพล บ่ได้มีหยังดีA#   เบิดชั่วกะอยู่นี่หั่นแหล่G#ว..   แล้วแต่A#ผู้ใด๋สิมักบ่มักกะส่าCmง.. กะส่าA#ง.. Cm  แสงสีเสียง หลอดไฟล่อกระเทA#   สิหย่าง เบิดเจ๋อ เบิดเจ้ย อยู่บ้านได้จั่งใด๋Cm   หมู่ขอมา บ่ขัด เฮาจัดให้A#   แต่กะต้องไปกันเป็นทีG#ม.. ทีมเวิร์A#ค..   พะนCmะ.. พะนCmะ..

** |

Cm | A# |G# | G7 |

*** |

Cm | Cm |Fm | Cm Gm |
Cm | Cm |Fm | Cm Gm | Cm |

Cm | A# |G# | A# |
Cm | A# |G# | G7 |

* | * | * |

มาโชว์สเต็G#ปเต้นหน้าฮ้านหากินเหล้าA#ฟรี..สื่อ ๆ ดอก..

Cm | A# |G# | A# |
Cm | A# |G# | G7 |G7 | Cm |คอร์ดเพลง เคียวยืน1 บัวไล ไหทองคำ

เนื้อเพลง เคียวยืน1 บัวไล ไหทองคำ บ่แม่นเจ้าถิ่น เช็คอินได้บ่ หรือว่าต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ มาโชว์สเต็ปเต้นหน้าฮ้านให้เพิ่นเบิ่งฟรี สื่อๆดอก เป็นสาวส่า ไทบ้านเพิ่นกะว่าบ่ดี หาเลาะ หม่องหั่น หม่องนี่ ตู้ดกินเหล้าฟรีอย่างเดียว ความเคียวยืนหนึ่งเด้อค่า แล้วแต่ไผสิว่า ฉันบ่หัวซาดอกคำคน หมอลำ รถแห่ อยู่ไส ถ่าข่อยบ่ดน โดดเด้าเทิงโพนพู้นแหล่ว เป็นสาวเพเพล บ่ได้มีหยังดี เบิดชั่วกะอยู่นี่หั่นแหล่ว แล้วแต่ผู้ใด๋สิมักบ่มักกะส่าง กะส่าง แสงสีเสียง หลอดไฟล่อกระเทย สิหย่าง เบิดเจ๋อ เบิดเจ้ย อยู่บ้านได้จั่งใด๋ หมู่ขอมา บ่ขัด เฮาจัดให้ แต่กะต้องไปกันเป็นทีม ทีมเวิร์ค พะนะ พะนะ มาโชว์สเต็ปเต้นหน้าฮ้านหากินเหล้าฟรี สื่อๆดอก