ร้านเดิม

 LEGENDBOY  SK MTXF  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ร้านเดิม LEGENDBOY feat.SK MTXF
ดนตรี: Boo Quincyติดต่องานแสดง: 0988891417

B | C#7 | D#m | D#m |
B | C#7 | D#m | D#m |

ไม่ได้อยากมารบกวBนเวลาที่เธออยู่กับเขC#7า..แค่อยากชวนไปเมD#mาที่ร้านประจำ..ของเรD#mาอีกครั้งที่จริงมันคิดถึงเธBอ พอไม่ได้เจอมันก็เหC#7งาแต่ตอนนี้เธอมีเขD#mาเอาไว้เธอว่างเราค่อยคุยD#mกัน(ที่ร้านที่เราชอบไป)

 B  Baby, I'm sorry   ที่ทักเธอไปวันนั้C#7นบังเอิญผมเมาผมขอโทษที   ข้อความสุดท้ายของเธD#mอผมยังจำได้ดี   ที่เธอพิมพ์ทิ้งเอาไD#mว้ว่าต่อจากนี้ก็โชคดี

หันไปบอกไอ้ออBยว่าถ้าไม่เมามึงเอามารินอีกก็รู้คืนนี้กูต้องเมC#7า ถ้ายังไม่เมามึงก็เอามารินอีก.. D#mบอกตัวเองให้ลืD#mม แต่ดันไปร้านเดิมอีกแล้ว

 B  เปิดดู InstagraC#7m yeah  ทำไมตากูเริ่มแดD#m   เธอลงรูปข้างกำแD#mพง เช็คอินที่โต๊ะเดิมอีกแล้ว B  บอกตัวเองให้พอC#7เลย   แต่เสือกเดินไปที่โต๊D#mะเธอ.. OoD#mo..

* |

ไม่รู้ว่าเป็นอะไรBทำไมต้องเจอแต่แฟนC#7เก่าจะหนีก็หนีไม่พ้D#mน ทำไมมันเยอะจังวะแฟนD#mเรา

เอ๊ะนี่หน่ะแฟนเรBา เคยดื่นกันตอนสมัยเรียนนี่ที่ของแฟนเรC#7า ยังจำได้ตอนที่หยอกล้อและตอนที่แฟนเD#mมา เธอบอกไปส่ง ที่ห้องทีฉันก้มลงจูบเบา ๆD#m เธอบอกระวังตรงนี้หน่ะกล้องมี

เธอบอกไม่ชอบศิลปิBนเพราะว่าเวลาไม่ค่อยจะมีให้ก็เลยต้องเปลี่ยนร้านกิC#7น เวลาผมเมาทำใจไม่ค่อยได้โต๊ะ 5 ที่เรานั่D#mง แก้วที่เธอยกเติมวันนี้ผมคิดถึงคุD#mณ เลยต้องแวะมาเมาที่ร้านเดิม

* | * |

B | C#7 | D#m | D#m |คอร์ดเพลง ร้านเดิม LEGENDBOY feat.SK MTXF

เนื้อเพลง ร้านเดิม LEGENDBOY feat.SK MTXF ไม่ได้อยากมารบกวนเวลาที่เธออยู่กับเขา แค่อยากชวนไปเมาที่ร้านประจำ ของเราอีกครั้ง ที่จริงมันคิดถึงเธอ พอไม่ได้เจอมันก็เหงา แต่ตอนนี้เธอมีเขาเอาไว้เธอว่างเราค่อยคุยกัน (ที่ร้านที่เราชอบไป) Baby, I'm sorry ที่ทักเธอไปวันนั้นบังเอิญผมเมาผมขอโทษที ข้อความสุดท้ายของเธอผมยังจำได้ดี ที่เธอพิมพ์ทิ้งเอาไว้ว่าต่อจากนี้ก็โชคดี หันไปบอกไอ้ออยว่าถ้าไม่เมามึงเอามารินอีก ก็รู้คืนนี้กูต้องเมา ถ้ายังไม่เมามึงก็เอามารินอีก บอกตัวเองให้ลืม แต่ดันไปร้านเดิมอีกแล้ว เปิดดู Instagram yeah ทำไมตากูเริ่มแดง เธอลงรูปข้างกำแพง เช็คอินที่โต๊ะเดิมอีกแล้ว บอกตัวเองให้พอเลย แต่เสือกเดินไปที่โต๊ะเธอ Ooo ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมต้องเจอแต่แฟนเก่า จะหนีก็หนีไม่พ้น ทำไมมันเยอะจังวะแฟนเรา เอ๊ะนี่หน่ะแฟนเรา เคยดื่นกันตอนสมัยเรียน นี่ที่ของแฟนเรา ยังจำได้ตอนที่หยอกล้อ และตอนที่แฟนเมา เธอบอกไปส่ง ที่ห้องที ฉันก้มลงจูบเบาๆเธอบอกระวังตรงนี้หน่ะกล้องมี เธอบอกไม่ชอบศิลปินเพราะว่าเวลาไม่ค่อยจะมีให้ ก็เลยต้องเปลี่ยนร้านกิน เวลาผมเมาทำใจไม่ค่อยได้ โต๊ะ 5 ที่เรานั่ง แก้วที่เธอยกเติม วันนี้ผมคิดถึงคุณ เลยต้องแวะมาเมาที่ร้านเดิม