เลิกกันไวไวเด้อ

 สายแนน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เลิกกันไวไวเด้อ สายแนน
เนื้อร้อง/ทำนอง: หล่วยหล่ายเรียบเรียง/ดนตรี: สุเทพ หะขุนทดโปรดิวเซอร์: ณฐพบ ชาเนตร์, พี่สิงห์สังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค, Sing Musicติดต่องานแสดง: 0982037796

Fm D# | C# D# |Fm D# | C# |
Fm D# | C# D# |Fm D# | C# |

ยิFmนดีนำเด้อ ที่เธอได้พ้อCmคนใหม่ยอมหลีกทางใจC#ให้เธอกับเขD#าได้เอาใจG#กันเห็นเธอสอC#งฮักหลาD#ย หัวใจคนพ่Cmายก็ตื้นตัFmให้อ้A#mายกับเขาฮักกัD#นจนฮอดวันG#ตาย.. เดี๋D#ยว!!

หยุFmดโลกสวยสาก่อCmนซุมผีไผ๋สิใจดีC#อวยพรให้สูD#สมสู่ปานG#นั้นเจ็บหนัC#กปานนี้D# ไผ๋สิยินดีCmกับสูอยู่หั่Fmให้สูเลิกA#mมโน ให้เซาโง่เพ้อฝัน แล้วแนมเบิ่งD#ปากฉันกูบ่ได้ใจFmดี..

บัดยามหย่างสวA#mนกันนั้นหนากะอย่าสิเบิCmดหน้าหลายย่านรถตำตายC# เป็นห่วงD#ชั่นดอกหว๋G#กะฮักกันมาC#ดนเกือบปีD# แต่อยู่ดี Cmๆ เสือกบอกลFmว่าเฮาC#จบกันสา มาง่ายแC | Cท้..

ให้ปั้นหน้ายิ้C#ม อภัยให้สูD#บอกเลยว่ากูCmบ่มีทาFmมีแต่สิแซ่A#mงให้ฮักสู่ฮ้าD#งนั่นละซุมชาติG#หมา..CเชิญสูฮักกัC#น ไปโลดอาD#ว สิถ่าฟังข่Cmาวมื้อสูเลิFmกลามีคนA#mรอสมน้ำหD# Cน้า..   (จะใครละถ้าไม่Fmใช่กู)

C# D# | Cm Fm |C# D# | Fm |
C# D# | Cm Fm |C# D# | Fm |

* | ** | ** |

Fm D# | C# D# | Fm D# | C# | ( x2 )คอร์ดเพลง เลิกกันไวไวเด้อ สายแนน

เนื้อเพลง เลิกกันไวไวเด้อ สายแนน ยินดีนำเด้อ ที่เธอได้พ้อคนใหม่ ยอมหลีกทางใจให้เธอกับเขาได้เอาใจกัน เห็นเธอสองฮักหลาย หัวใจคนพ่ายก็ตื้นตัน ให้อ้ายกับเขาฮักกันจนฮอดวันตาย เดี๋ยว!! หยุดโลกสวยสาก่อนซุมผี ไผ๋สิใจดีอวยพรให้สูสมสู่ปานนั้น เจ็บหนักปานนี้ ไผ๋สิยินดีกับสูอยู่หั่น ให้สูเลิกมโน ให้เซาโง่เพ้อฝัน แล้วแนมเบิ่งปากฉัน กูบ่ได้ใจดี บัดยามหย่างสวนกันนั้นหนา กะอย่าสิเบิดหน้าหลาย ย่านรถตำตาย เป็นห่วงชั่นดอกหว๋า กะฮักกันมาดนเกือบปี แต่อยู่ดีๆเสือกบอกลา ว่าเฮาจบกันสา มาง่ายแท้ ให้ปั้นหน้ายิ้ม อภัยให้สู บอกเลยว่ากูบ่มีทาง มีแต่สิแซ่งให้ฮักสู่ฮ้างนั่นละซุมชาติหมา เชิญสูฮักกัน ไปโลดอาว สิถ่าฟังข่าวมื้อสูเลิกลา มีคนรอสมน้ำหน้า (จะใครละถ้าไม่ใช่กู)