Love Catcher

  Kanomroo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง Love Catcher Kanomroo
เนื้อร้อง/ทำนอง: Passawit Stratเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Passawit Strat

C | Em |Dm | G G# G |
C | Em |Dm | G G# G |

 Fmaj7  คล้ายเม็ดฝFmนร่วงโปรยลงมEmาที่ใจA7 Fmaj7  ก็ไม่รู้GทำไมใจฉันไหวCหวั่น   แอบยิ้มFmaj7เล็ก ๆ ในใจFm..   ทุก ๆ ครั้Emงที่ฉันได้พAmบ..เธอDm | Gคนนี้...

 Fmaj7  เหมือนว่าฟ้Fmาที่มีหมู่ดาEmวมากมาA7 Fmaj7  คล้ายกับเมGฆที่ปลิวอยู่ในทะCเล   ได้แต่Fmaj7..คิดไปFsus2..   ก็ไม่รู้Emว่านานแค่ไหA7น..ที่คิดถึงFmaj7เธอ...

C | Em |

 C  เต็ดเตดีเต็ดเต.. Em   เต็ดเตดีเต็ดเต.. Dm  อยากจับเธอไว้F..ให้อยู่ตรGงนี้..   ถ้Fmaj7า.. เพียFsus2ง..   มีแค่ฉัEmนที่ได้มอAmงเธอคนนี้Dmทุก ๆ วัน.. G C  เต็ดเตดีเต็ดเต.. Em   เต็ดเตดีเต็ดเต.. Dm  อยากกอดเธอไว้F ให้เป็นขอGงฉัน   ถ้Fmaj7า.. เพียFsus2ง..   มีแค่ฉัEmนและมีเธAmอบนโลกใDmบนี้..   G   I wanna get your love

 Fmaj7  อยากจะกันตัวเองออกจากคำว่า Friend zonFme   อยากจะมองตาเธอ ให้เธอได้รู้Emตัวซักที   ว่ามีคนA7หนึ่งคน..แอบชอบเธออยู่ตรงนี้ Fmaj7  ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่..G  ไม่ว่าจะเป็นยังไง..   ก็สวGยงามทุกช่วงเวลาที่ฉันCได้เจอเธอ

 Fmaj7  อาจจะดูยุ่งยาก แต่ไม่ใช่คนเรื่องมาFm   อาจจะดูพลุ่งพล่าน กับสิ่งที่ฉันเป็Em   อาจจะดูเพ้อเจ้อ แต่ในสิ่งที่เธอเห็A7   บอกกันเลยตามตรง นี่คือสิ่งที่ฉันเป็น..

Fmaj7 Em Fmaj7 |
Fmaj7 Em Fm |

 C  เต็ดเตดีเต็ดเต.. Em   เต็ดเตดีเต็ดเต.. Dm  อยากจับเธอไว้Fให้อยู่ตรGงนี้   ถ้Fmaj7า.. เพียFsus2ง..   มีแค่ฉัEmนที่ได้มAmองเธอคนนี้Dmทุก ๆ วัน ..G C  เต็ดเตดีเต็ดเต.. Em   เต็ดเตดีเต็ดเต.. Dm  อยากกอดเธอไว้Fให้เป็นขอGงฉัน   ถ้Fmaj7า.. เพียFsus2ง..   มีแค่ฉัEmนและมีเธAmอบนโลกใบDmนี้..   G   I wanna get your love

* |คอร์ดเพลง Love Catcher Kanomroo

เนื้อเพลง Love Catcher Kanomroo คล้ายเม็ดฝนร่วงโปรยลงมาที่ใจ ก็ไม่รู้ทำไมใจฉันไหวหวั่น แอบยิ้มเล็กๆในใจ ทุกๆครั้งที่ฉันได้พบ เธอคนนี้ เหมือนว่าฟ้าที่มีหมู่ดาวมากมาย คล้ายกับเมฆที่ปลิวอยู่ในทะเล ได้แต่ คิดไป ก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหน ที่คิดถึงเธอ เต็ดเตดีเต็ดเต เต็ดเตดีเต็ดเต อยากจับเธอไว้ ให้อยู่ตรงนี้ ถ้า เพียง มีแค่ฉันที่ได้มองเธอคนนี้ทุกๆวัน เต็ดเตดีเต็ดเต เต็ดเตดีเต็ดเต อยากกอดเธอไว้ ให้เป็นของฉัน ถ้า เพียง มีแค่ฉันและมีเธอบนโลกใบนี้ I wanna get your love อยากจะกันตัวเองออกจากคำว่า Friend zone อยากจะมองตาเธอ ให้เธอได้รู้ตัวซักที ว่ามีคนหนึ่งคน แอบชอบเธออยู่ตรงนี้ ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นยังไง ก็สวยงามทุกช่วงเวลาที่ฉันได้เจอเธอ อาจจะดูยุ่งยาก แต่ไม่ใช่คนเรื่องมาก อาจจะดูพลุ่งพล่าน กับสิ่งที่ฉันเป็น อาจจะดูเพ้อเจ้อ แต่ในสิ่งที่เธอเห็น บอกกันเลยตามตรง นี่คือสิ่งที่ฉันเป็น เต็ดเตดีเต็ดเต เต็ดเตดีเต็ดเต อยากจับเธอไว้ให้อยู่ตรงนี้ ถ้า เพียง มีแค่ฉันที่ได้มองเธอคนนี้ทุกๆวัน เต็ดเตดีเต็ดเต เต็ดเตดีเต็ดเต อยากกอดเธอไว้ให้เป็นของฉัน ถ้า เพียง มีแค่ฉันและมีเธอบนโลกใบนี้ I wanna get your love