จางจาง (Best Friend)

 จางจาง  Mahafather  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จางจาง (Best Friend) MahaFather มหาฟาเทอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่องเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่องสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSIC

C# | C# |A#m | F# |

โลC#กใบเดิF#ม.. เปลี่ยนA#m | F#ไป..มีC#บางอย่F#าง.. ห่างA#m | F#ไกล..C#นทางเดิA#mน.. ที่ไF# | F#ป..ต่อจากนี้.D#m.    คงFmต้องเริ่มใหF#ม่..

ไม่มีเธอแล้C#ว ยังมีความทรมานเป็นเพื่อF#นฉันไม่มีเธอแล้A#mว ยังมีน้ำตาที่คอยอยู่ข้างF#กันไม่มีเธอแล้D#mว ยังทรมาน ฉัFmนรู้ดีทุกอย่างและยังฝังF#ใจ...   G#

ไม่มีเธอแล้C#ว ยังมีภาพเธอที่ลอยอยู่จาF#ง ๆไม่มีเธอแล้A#mว ยังมีห้องนอนที่เคยนอนด้วF#ยกันไม่มีเธอแล้D#mว ยังทรมาน ฉัFmนรู้ดีทุกอย่างไม่มีเธF#อ.. และตัวฉันG#คงชินไปเอง..

C# | F# |A#m | F# |

คิC#ดวกวF#น.. ทำA#m | F#ไม..เหมืC#อน.. คนA#mไม่มีที่F# | F#ไป..ต่อจากนี้จD#mะพยายามทำทุกFmอย่างเพื่อลืมF#เธอ..  G#

* | ** |

C# | F# |

 A#m   และตัวฉันF#คงชินไปเอง..

C# | F# |

 A#m   ตัวฉันF#คงชินไปเอง..

C# | A#m | F# | G# | ( x3 )
C# | A#m | F# | F# |

โลC#กใบเดิF#ม.. เปลี่ยนไปC#..คอร์ดเพลง จางจาง (Best Friend) MahaFather มหาฟาเทอร์

เนื้อเพลง จางจาง (Best Friend) MahaFather มหาฟาเทอร์ โลกใบเดิม เปลี่ยนไป มีบางอย่าง ห่างไกล หนทางเดิน ที่ไป ต่อจากนี้ คงต้องเริ่มใหม่ ไม่มีเธอแล้ว ยังมีความทรมานเป็นเพื่อนฉัน ไม่มีเธอแล้ว ยังมีน้ำตาที่คอยอยู่ข้างกัน ไม่มีเธอแล้ว ยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง และยังฝังใจ ไม่มีเธอแล้ว ยังมีภาพเธอที่ลอยอยู่จางๆไม่มีเธอแล้ว ยังมีห้องนอนที่เคยนอนด้วยกัน ไม่มีเธอแล้ว ยังทรมาน ฉันรู้ดีทุกอย่าง ไม่มีเธอ และตัวฉันคงชินไปเอง คิดวกวน ทำไม เหมือน คนไม่มีที่ไป ต่อจากนี้จะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อลืมเธอ และตัวฉันคงชินไปเอง ตัวฉันคงชินไปเอง โลกใบเดิม เปลี่ยนไป