หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้

 ไม้เมือง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ

C G/B | Am F G |
C G/B | F |

 C  ลืมตาทุกเช้G/Bา เหมือนมีความเหงAmามานั่งรอ C  นานเกินแล้วหนG/Bอ ที่เราห่างไกAmลกันอย่างนี้

เจอะเจFอได้เพียงแต่ในGฝันตื่นนอCนกันคG/Bนละที่Amอยู่แบFmaj7บนี้ ข้อดีอยู่ที่ไหG

 C  เมื่อไหร่ไม่รู้G/Bจะได้ตื่นมาAmเจอหน้ากัน C  ช่วยเอาคืนวันG/BของเรากลับมAmาจะได้ไหม

โลFกใบเดิมใบนี้G ไม่มีเธCอเหมือนไG/Bม่มีใคAmได้โปรดเห็นใFmaj7จ.. คนที่รักเธอGบ้าง..

ถ้าหากความคิดถึFง..ฆ่าคนหนึ่งคGนให้ตายได้Cอยากให้รู้เอาไว้F..ว่าฉันคงตาGยเป็นหมื่น ๆC ครั้งกลับคืนมาได้ไหEmม กลับมาใช้ชีวิตเคียAmงข้างกลับคืนมาได้ไหEmม กลับมาใช้คำว่าเราบ้าAmต้องคิดถึงอีกกี่ครั้Dmง พรุ่งนี้GถึงจะมีCเธอ

Em | Am |Dm | G |
C G/B | Am F G |
C G/B | F |

 C  เมื่อใจของฉัG/Bนไม่เคยจะชิAmนความห่างไกล C  ยังคงหวั่นไหG/BวถึงใจอีกใจAmอยู่เสมอ

ห่างกัFนนานนานอย่างนี้G  เธอคิCดถึงฉัG/BนไหมเธAmอยากขอร้องเธFmaj7อ.. อย่าทิ้งฉันไว้ลำGพัง.. G

* |

 Am  ต้องคิดถึงอีกกี่ครั้Dmง พรุ่งนี้GถึงจะมีเธCอ..คอร์ดเพลง หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ ไม้เมือง

เนื้อเพลง หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ ไม้เมือง ลืมตาทุกเช้า เหมือนมีความเหงามานั่งรอ นานเกินแล้วหนอ ที่เราห่างไกลกันอย่างนี้ เจอะเจอได้เพียงแต่ในฝัน ตื่นนอนกันคนละที่ อยู่แบบนี้ ข้อดีอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ไม่รู้จะได้ตื่นมาเจอหน้ากัน ช่วยเอาคืนวันของเรากลับมาจะได้ไหม โลกใบเดิมใบนี้ ไม่มีเธอเหมือนไม่มีใคร ได้โปรดเห็นใจ คนที่รักเธอบ้าง ถ้าหากความคิดถึง ฆ่าคนหนึ่งคนให้ตายได้ อยากให้รู้เอาไว้ ว่าฉันคงตายเป็นหมื่นๆครั้ง กลับคืนมาได้ไหม กลับมาใช้ชีวิตเคียงข้าง กลับคืนมาได้ไหม กลับมาใช้คำว่าเราบ้าง ต้องคิดถึงอีกกี่ครั้ง พรุ่งนี้ถึงจะมีเธอ เมื่อใจของฉันไม่เคยจะชินความห่างไกล ยังคงหวั่นไหวถึงใจอีกใจอยู่เสมอ ห่างกันนานนานอย่างนี้ เธอคิดถึงฉันไหมเธอ อยากขอร้องเธอ อย่าทิ้งฉันไว้ลำพัง ต้องคิดถึงอีกกี่ครั้ง พรุ่งนี้ถึงจะมีเธอ