หลักไม้เลื้อย

 ไม้เมือง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หลักไม้เลื้อย ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทวีพงษ์ มณีนิล

Fm | Gm |Cm | Cm |

เพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงCmนั่น G Cmไม้เลื้อยอย่างฉันได้พันอาศัGย.. Cm  ขาดเธอเหมือนขาCดหลักชีวิFmตไป   ก้าวเดินทางใGด ขาดความมั่นใจแน่Gนอน..   G

เพราะเธอเหมือนสร้อยพระห้อยคอCmนั่น G Cmคุ้มครองป้องกันภูตภัยหลอกหลGอน Cm  ขาดเธอหัวอCกหวั่นไหวสั่นคลFmอน   แม้ยามจะนอGน ประสาทยังหลอนตัวCmเอง

กลับมCา..หาฉันเถิดนะคนC GmดีมาปลอบชีวีC.. ฉัFmนให้หายวังGmเวงฉันเหมือนพิCณ..ขึ้นสายรอเธอบรรเลCดีดเป็นเพFmลง.. ฟัGงชื่นฉ่ำอุรG | Gา..

ขอวอนเดือนเด่นและดาวลอยCmลิบ G Cmช่วยเตือนกระซิบให้เธอกลับมGา.. Cm  อยู่ชิดเคียงข้าCง ดั่งคำสัญFmญา   คิดถึงเจียGนบ้า ปริ่มว่าจะขาดCmใจ

C | C Gm |C Fm | Gm |
C | C |Fm G | G |G |

* |

Fm | Cm | G | Cm | ( x2 )คอร์ดเพลง หลักไม้เลื้อย ไม้เมือง

เนื้อเพลง หลักไม้เลื้อย ไม้เมือง เพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั่น ไม้เลื้อยอย่างฉันได้พันอาศัย ขาดเธอเหมือนขาดหลักชีวิตไป ก้าวเดินทางใด ขาดความมั่นใจแน่นอน เพราะเธอเหมือนสร้อยพระห้อยคอนั่น คุ้มครองป้องกันภูตภัยหลอกหลอน ขาดเธอหัวอกหวั่นไหวสั่นคลอน แม้ยามจะนอน ประสาทยังหลอนตัวเอง กลับมา หาฉันเถิดนะคนดี มาปลอบชีวี ฉันให้หายวังเวง ฉันเหมือนพิณ ขึ้นสายรอเธอบรรเลง ดีดเป็นเพลง ฟังชื่นฉ่ำอุรา ขอวอนเดือนเด่นและดาวลอยลิบ ช่วยเตือนกระซิบให้เธอกลับมา อยู่ชิดเคียงข้าง ดั่งคำสัญญา คิดถึงเจียนบ้า ปริ่มว่าจะขาดใจ