สาวเชียงใหม่

 ไม้เมือง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สาวเชียงใหม่ ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

D | Bm |Em | A |
D | Bm |Em A | D |

ข้าเจ้Dาเป็นสาวเชียงใหBmม่แหมบ่เต้าใEmด ก่อจะเป็นสาวแล้AตึงวัDนมีบ่าวมาแอ่Bmมาอู้ มาแซEmว เป๋นคนละปูA

ข้าเจ้DาจะเลือกเอาไBmอ้ายบ่าวเจียงฮาEmย จื่อแก้วมาลูนAอ้ายก๋อDง คนแป้เขี้ยวชุBmอ้ายคำ อ้ายมูEmล อ้ายสAม อ้ายมีD

เปิ้นบอBmกว่าจะมาขEmข้าเจ้าก่อรAอ..มาแล้วเป๋นปี๋Dป้อแBmม่..ถ่าปู๋สะลีF#mอ้ายบ่าวตั๋วดีEm หายแซบ หายสอA

ข้าเจ้Dา..บ่เจื้อแหมแล้Bmจะแต่งกับแม้Emว ไปอยู่ป๋ายดอAขายผ้าD ขายเพชร ขายพลBmอยขายแหวน ขายสร้Emอย.. อยู่บAนดอยปุD

D | Bm |Em | A |
D | Bm |Em A | D |

* | ** |

D | Bm |Em | A |
D | Bm |Em A | D |คอร์ดเพลง สาวเชียงใหม่ ไม้เมือง

เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ ไม้เมือง ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ แหมบ่เต้าใด ก่อจะเป็นสาวแล้ว ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้ มาแซว เป๋นคนละปูน ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮาย จื่อแก้วมาลูน อ้ายก๋อง คนแป้เขี้ยวชุน อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสม อ้ายมี เปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอ มาแล้วเป๋นปี๋ ป้อแม่ ถ่าปู๋สะลี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซบ หายสอย ข้าเจ้า บ่เจื้อแหมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวน ขายสร้อย อยู่บนดอยปุย