อย่าปล่อยมือ

 ไม้เมือง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือ ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฉัตร สินสืบผล

A# | Dm |Gm | Dm |
D# | Dm Gm |Cm | F |

หากว่าเธA#อไม่ช่วยดึงฉันไDmว้คงหลงทาGmงไปไหนแล้วตั้งนาDmชีวิตต้อD#งผจญ..พายุฝDmนภัยพาGmใจบาง ๆCm มันต้านทานไม่ไหF

เธอนำพA#าฟันฝ่าทางมืดมิDmเป็นเหมือนดัGmงเข็มทิศ..ชี้ทางไDmทุกครั้งที่D#มือเธอ..จับมือฉัDmนยิ่งมั่นใGmจะต้องไCmป..ถึงจุดหมFายเราสักวัA#

อย่าปล่อยมืGmอ.. อย่าปล่อยมืDmอ..อาจจะเดิGmนหลงทาง ถ้าห่างกัDmอย่าปล่อยมืGmอ.. อย่าปล่อยมืDmอ..อยากมั่นใจD#..ว่าเรายัFงไปด้วยกัA#ขอร้องช่วD#ยสัญญา..อีกสักครั้Dmงให้เชื่อมั่Gmว่าไCmม่มีวันจากกันจะได้ไหF

มือจับมืA#อ ใจเหนี่ยวใจ..เคียDmงเธอ..ยามพบเจGmอปัญหา ไม่เป็นไDmถึงไหนไม่D#สำคัญ บนทางฝัDmนอันยาวไกGmขอแต่เธCmอ..เคียงข้างไFปตลอดทาA#

A# | Dm |Gm | Dm |
D# | Dm Gm |Cm F | A# |

* | ** |

ขอแต่เธCmอ..เคียงข้างไFปตลอดทA# A#sus4 | A#าง..ฟังเพลง - อย่าปล่อยมือ ไม้เมือง - YouTube

เนื้อเพลง อย่าปล่อยมือ ไม้เมือง หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้ คงหลงทางไปไหนแล้วตั้งนาน ชีวิตต้องผจญ พายุฝนภัยพาล ใจบางๆมันต้านทานไม่ไหว เธอนำพาฟันฝ่าทางมืดมิด เป็นเหมือนดังเข็มทิศ ชี้ทางไป ทุกครั้งที่มือเธอ จับมือฉันยิ่งมั่นใจ จะต้องไป ถึงจุดหมายเราสักวัน อย่าปล่อยมือ อย่าปล่อยมือ อาจจะเดินหลงทาง ถ้าห่างกัน อย่าปล่อยมือ อย่าปล่อยมือ อยากมั่นใจ ว่าเรายังไปด้วยกัน ขอร้องช่วยสัญญา อีกสักครั้งให้เชื่อมั่น ว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหม มือจับมือ ใจเหนี่ยวใจ เคียงเธอ ยามพบเจอปัญหา ไม่เป็นไร ถึงไหนไม่สำคัญ บนทางฝันอันยาวไกล ขอแต่เธอ เคียงข้างไปตลอดทาง ขอแต่เธอ เคียงข้างไปตลอดทาง