โควิด ชีวิตต้องเดินต่อ

  ไหมไทย หัวใจศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โควิด ชีวิตต้องเดินต่อ ไหมไทย หัวใจศิลป์

C#m F#m | G# C#m |
A B | E C#m |A G# | C#m |

หน้าฮ้าC#mนคือแปนจ่างป่F#mางมันเกิดอีหยัG#mงกับชาวหมอลำC#mหน้าเวทีAในตอนค่ำ ๆB คือมีแต่คEน..ปิดหน้G#ว่าAได้ข่าว ว่ามีBโรคร้าย มันอัG#mนตรายหนักหC#mนาโควิF#mดไนน์ทีน..มันหลG#mอยเข้ามา บ่บอกกล่B G#าว..ซุมเฮาหมอC#mลำ..      C#m

หยุดงาF#mน.. แต่ชีวิตG#mยังเดินต่อไปหนี้สิAนภาระมากมาย กะเฮามันคBน..หาเซ้า กิEนค่ำทางเดียวที่พอทำได้B คือกำลังใจG#m..ที่งดC#mงามฝากเพลงF#mเหงา ๆ ให้ชาG#mวหมอลำเฮาต้องสู้B.. ดูแG#mลตัวเองให้C#mดี

F#mอ.. โอลG#mะหนอ..A G#อ..       โอC#mละหนอ..     C#m

C#m | A G# |
C#m | A G# | C#m |

 C#m  ออกพรรษละข้อยเจ้Bาเฮาจั่งพ้อกัน C#m  เฮายังฮัก เฮายังมั่Bน เด้อพี่น้องเอย C#m  ให้ โควิดไนน์ทีBน มันได้ผ่านเลย C#m  โอ้พี่น้องเฮาเอ๋Bย เฮาต้องสู้ต่อไC#mป..

 C#m  ได้แต่หวังว่ามื้ออื่Bน เมื่อเฮาตื่นมา C#m  คงสิพ้อท้องฟ้Bาที่มันสดใส C#m  เมื่อ โควิดไนน์ทีBน มันได้หายไป C#m  เฮามาจ๊วดกันใหม่Bอยู่หน้าฮ้านหมC#mอลำเฮามาจ๊วดกันใหม่F#mเด้อ     G#m  อยู่หน้าฮ้านหมC#mอลำเฮามาจ๊วดกันใหม่F#mเด้อ     G#m  อยู่หน้าฮ้านหมC#mอลำ

F#mอ.. โอG#mละหนอ..ชีวิB G#ต..      ต้องเดินต่อC#mไป..ชีวิB G#ต..      ต้องเดินต่อ(C#m)ไป..

C#m | A G# |
C#m | A G# | C#m |

* | ** | *** |

C#m | A G# |
C#m | A G# | C#m |คอร์ดเพลง โควิด ชีวิตต้องเดินต่อ ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง โควิด ชีวิตต้องเดินต่อ ไหมไทย หัวใจศิลป์ หน้าฮ้านคือแปนจ่างป่าง มันเกิดอีหยังกับชาวหมอลำ หน้าเวทีในตอนค่ำๆคือมีแต่คน ปิดหน้า ว่าได้ข่าว ว่ามีโรคร้าย มันอันตรายหนักหนา โควิด-19 มันหลอยเข้ามา บ่บอกกล่าว ซุมเฮาหมอลำ หยุดงาน แต่ชีวิตยังเดินต่อไป หนี้สินภาระมากมาย กะเฮามันคน หาเซ้า กินค่ำ ทางเดียวที่พอทำได้ คือกำลังใจ ที่งดงาม ฝากเพลงเหงาๆให้ชาวหมอลำ เฮาต้องสู้ ดูแลตัวเองให้ดี โอ โอละหนอ โอ โอละหนอ ออกพรรษละข้อยเจ้าเฮาจั่งพ้อกัน เฮายังฮัก เฮายังมั่น เด้อพี่น้องเอย ให้ โควิด-19 มันได้ผ่านเลย โอ้พี่น้องเฮาเอ๋ย เฮาต้องสู้ต่อไป ได้แต่หวังว่ามื้ออื่น เมื่อเฮาตื่นมา คงสิพ้อท้องฟ้าที่มันสดใส เมื่อ โควิด19 มันได้หายไป เฮามาจ๊วดกันใหม่อยู่หน้าฮ้านหมอลำ เฮามาจ๊วดกันใหม่เด้อ อยู่หน้าฮ้านหมอลำ เฮามาจ๊วดกันใหม่เด้อ อยู่หน้าฮ้านหมอลำ โอ โอละหนอ ชีวิต ต้องเดินต่อไป ชีวิต ต้องเดินต่อไป