ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

  MEAN   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว MEAN
เนื้อร้อง/ทำนอง: Piyapong Lekprayoonเรียบเรียง: Guntapich Yavirachโปรดิวเซอร์: Sutee Sangsareechon, MEANสังกัดค่าย: LOVEiS

ไม่มีเธA#ออีกต่อไปไม่มีทาF/Aงที่เราจะพบสบตากันอีD#ก..อย่างเคFย..ไม่มีแรA#งที่จะยืนได้แต่นอF/Aนจมกองน้ำตา ยิ่งเวลาที่D#คิดถึง..  F

ภาพเหล่านั้Cmนคืนย้อนมารอยความฝันจาDmงเมื่อตอนตื่นฉันขอCmคืนได้ไหมทุกสิ่งที่เธD#อ..พรDmาก..ไCmป..จากฉัFน..

ไม่เหลืออะไรอีD#ก..แล้ว ..  F/Aที่เหลือคือความอ่อนแDmอในใจD7ที่ว่างเปGmล่า..กลัFบมาได้ไหCmม..ขอร้อง.. โปรดเถอะนDmะช่วยกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้D#งกับใครที่เธC7/EอเคยรักกัFถ้าหากมันไม่สายไป

Gm Dm | Cm |Gm Dm | D# |

อยากจะทนA#ทำใจยอมรับว่าเธอจากไปF/Aแล้วแต่สุดท้Gmายก็ยังคงรัFบความจริงไม่ไD#หว..    F

* | ** |

Gm Dm | Cm |
Gm Dm | Cm |

D# | Dm |G# | F |

** |

Gm Dm | Cm | ( x2 )คอร์ดเพลง ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว MEAN มีน

เนื้อเพลง ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว MEAN ไม่มีเธออีกต่อไป ไม่มีทางที่เราจะพบสบตากันอีก อย่างเคย ไม่มีแรงที่จะยืน ได้แต่นอนจมกองน้ำตา ยิ่งเวลาที่คิดถึง ภาพเหล่านั้นคืนย้อนมา รอยความฝันจางเมื่อตอนตื่น ฉันขอคืนได้ไหม ทุกสิ่งที่เธอ พราก ไป จากฉัน ไม่เหลืออะไรอีก แล้ว ที่เหลือคือความอ่อนแอในใจที่ว่างเปล่า กลับมาได้ไหม ขอร้อง โปรดเถอะนะช่วยกลับมา เริ่มใหม่อีกครั้งกับใครที่เธอเคยรักกัน ถ้าหากมันไม่สายไป อยากจะทนทำใจยอมรับว่าเธอจากไปแล้ว แต่สุดท้ายก็ยังคงรับความจริงไม่ไหว