อยากพ้อฮัก

 มีมี่ ธนิษฐา  ลูกทุ่ง  อีสาน  คนโสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากพ้อฮัก มีมี่ ธนิษฐา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ็อก วิสกี้เรียบเรียง/ดนตรี: ออนบอร์ดโปรดิวเซอร์: kk drummerสังกัดค่าย: ลายไทยอินดี้ติดต่องานแสดง: 0910560137

เฮ็ดจั่งใด๋Dจั่งสิได้มีแฟน14 กุมภBmาฯ อยากมีคนควงแขนอยากถูกเอิ้นแทGน..ชื่อน้องว่าเจ้าขอA

D | F#m |G | A |
D | F#m |G A | D | A |

กะเป็นผู้สาDวบ้าน ๆ หน้าตF#mาบ่ค่อยดีจั่งซี่บ้Gอ ผู้บ่าAวจั่งบ่Dมักขนาดนั่Bmงออนเฟซฯ กะยังบ่มีF#mคนทักทักหGา..ผู้ใด๋ กะบ่อ่าA

เลยต้องอBmยู่ผู้เดียว..กับใจF#mเจ้าของแนมหาหม่Gอง..พักใจAกะบ่เห็Dเลยต้องเป็นBmคนโสด ได้แต่นั่งF#mโพสต์เฟซฯแต่กะหวัGงว่าสิพ้อความฮัA | Aก..

กะจักสิเฮ็Gดจั่งใด๋A.. จั่งสิได้F#mใจอ้าBmย..อยากเป็GนคนของใAจอ้ายเD D7ด้..อยากเข้าไปเว้Gา ไปคุAย อยากไปนั่F#mงอยู่ใกล้ ๆBmแต่กะบ่ฮู้Em..ว่าอ้ายไปอยู่ไA | Aส..(คือบ่มาให้เห็นหน้า)

D | A |

กะได้แต่คิDดสื่อ ๆ ให้เฮ็F#mดกะบ่กล้าคือจั่งหมGา..นั่งเฝ้าAปลากระป๋อDโสดมาตั้งBmแต่เกิด แต่ใจบ่เคF#mยมีเจ้าของเลยอยากลอGง ลองมีความฮัA

* |

G A | F#m Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |Em | A | A |

เฮ็ดจั่งใด๋Dจั่งสิได้มีแฟน14 กุมภBmาฯ อยากมีคนควงแขนอยากถูกเอิ้นแทGน..ชื่อน้อAงว่าเจ้าขอDอยากฮู้จัBmกว่าฮักเป็นจั่งใด๋ไปอยู่ไสF#mน้อคนของใจสิปล่อGยให้น้องเหงาตาAยพู้นบ้Dอ..

** | ** |

D | F#m |G A | D | D |คอร์ดเพลง อยากพ้อฮัก มีมี่ ธนิษฐา

เนื้อเพลง อยากพ้อฮัก มีมี่ ธนิษฐา เฮ็ดจั่งใด๋จั่งสิได้มีแฟน 14 กุมภาฯ อยากมีคนควงแขน อยากถูกเอิ้นแทน ชื่อน้องว่าเจ้าของ กะเป็นผู้สาวบ้านๆหน้าตาบ่ค่อยดี จั่งซี่บ้อ ผู้บ่าวจั่งบ่มัก ขนาดนั่งออนเฟซฯ กะยังบ่มีคนทัก ทักหา ผู้ใด๋ กะบ่อ่าน เลยต้องอยู่ผู้เดียว กับใจเจ้าของ แนมหาหม่อง พักใจกะบ่เห็น เลยต้องเป็นคนโสด ได้แต่นั่งโพสต์เฟซฯ แต่กะหวังว่าสิพ้อความฮัก กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิได้ใจอ้าย อยากเป็นคนของใจอ้ายเด้ อยากเข้าไปเว้า ไปคุย อยากไปนั่งอยู่ใกล้ๆแต่กะบ่ฮู้ ว่าอ้ายไปอยู่ไส (คือบ่มาให้เห็นหน้า) กะได้แต่คิดสื่อๆให้เฮ็ดกะบ่กล้า คือจั่งหมา นั่งเฝ้าปลากระป๋อง โสดมาตั้งแต่เกิด แต่ใจบ่เคยมีเจ้าของ เลยอยากลอง ลองมีความฮัก เฮ็ดจั่งใด๋จั่งสิได้มีแฟน 14 กุมภาฯ อยากมีคนควงแขน อยากถูกเอิ้นแทน ชื่อน้องว่าเจ้าของ อยากฮู้จักว่าฮักเป็นจั่งใด๋ ไปอยู่ไสน้อคนของใจ สิปล่อยให้น้องเหงาตายพู้นบ้อ