เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน

 เบล สุพล  มิน พีชญา  สตริง  อินเลิฟ  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน มิน พีชญา X เบล สุพล
เนื้อร้อง: ธานี วงศ์นิวัติขจร, โปสการ์ดทำนอง: แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: Billy BeaRดนตรี: กร มหาดำรงค์กุลสังกัดค่าย: Whitemusic

Fmaj7 | Am |Gm | C |

 Fmaj7  ตอนเธอมองตา แปลกใจAmเลยรู้ไหม Dm  เธอไม่สนใจ ทำไมCmมาทุกวันF7   ก็รู้A#ฉันคิดแบบไหAmน ยังทำมาหลอGก..   ให้ใจสั่Cน..

 Fmaj7  ทำไม ทำไม ข้องใจAmตรงไหนเหรอ.. Gm  นี่เธอ นี่เธอ อย่าทำCmเป็นรู้ทันF7   เรื่อA#งที่ต้องการให้รู้Am ก็ดันไม่รู้G..   น่ารำคาCญ..

มีDmไรมะ เธออย่าทำอย่างนี่สิมีAmไรมะ พอฉันเจอะใครที่ดีมีGmไรมะ เธอก็คอยห้ามทุกทีC..

เธอทำให้ฉันไม่มีแฟFmaj7น.. รู้ไหAmม..เธอทำให้ฉันไม่มีใคDmร.. รู้หรือเปCmล่าถ้าเธF7อไม่มีใA#จ.. ทำไมชอบแกล้งกัAmนให้เหDmงา..มันหมGmายความว่ายังไC

เธอทำให้ฉันไม่มีคนFmaj7.. คิดถึงAm..มีใครแอบหึงเธอคนหนึ่Dmง.. เคยรู้ไCm F7หม..เอA#อ ถ้าในวันหนึ่งเกิดเธAmอเข้าใDmจะรัGmบผิดชอบได้ไหCม แค่เป็นแฟนกัน

Dm | F7 |A# | G7 |

 Fmaj7  อยากดูแลเธอ แต่ใจAmไม่กล้าคิด Dm  เธอไม่มีสิทธิ์ ไม่มีCmสิทธิ์ทิ้งกัF7   ไม่เห็นA#ต้องกลัว   คนที่Amต้องกลัวคือเธGอ.. ไม่ใช่ฉัCน..

* | ** | *** |

C#maj7 | Aamaj7 |C#maj7 | Aamaj7 |
C#maj7 | Cm |G | C |

** | *** |

Dm | F7 |A# | G7 |คอร์ดเพลง เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน มิน พีชญา X เบล สุพล

เนื้อเพลง เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน มิน พีชญา X เบล สุพล ตอนเธอมองตา แปลกใจเลยรู้ไหม เธอไม่สนใจ ทำไมมาทุกวัน ก็รู้ฉันคิดแบบไหน ยังทำมาหลอก ให้ใจสั่น ทำไม ทำไม ข้องใจตรงไหนเหรอ นี่เธอ นี่เธอ อย่าทำเป็นรู้ทัน เรื่องที่ต้องการให้รู้ ก็ดันไม่รู้ น่ารำคาญ มีไรมะ เธออย่าทำอย่างนี่สิ มีไรมะ พอฉันเจอะใครที่ดี มีไรมะ เธอก็คอยห้ามทุกที เธอทำให้ฉันไม่มีแฟน รู้ไหม เธอทำให้ฉันไม่มีใคร รู้หรือเปล่า ถ้าเธอไม่มีใจ ทำไมชอบแกล้งกันให้เหงา มันหมายความว่ายังไง เธอทำให้ฉันไม่มีคน คิดถึง มีใครแอบหึงเธอคนหนึ่ง เคยรู้ไหม เออ ถ้าในวันหนึ่งเกิดเธอเข้าใจ จะรับผิดชอบได้ไหม แค่เป็นแฟนกัน อยากดูแลเธอ แต่ใจไม่กล้าคิด เธอไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ทิ้งกัน ไม่เห็นต้องกลัว คนที่ต้องกลัวคือเธอ ไม่ใช่ฉัน