นายก

 The Bottom Blues  The Richman Toy  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นายก Ammy The Bottom Blues ft. Jap The Richman Toy
เนื้อร้อง: ไชยอมร แก้วพิบูลย์พันธุ์, วีรณัฐ ทิพยมณฑลทำนอง: ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์เรียบเรียง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, ชวิศ นีละไพจิตรดนตรี: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: ME Recordsติดต่องานแสดง: 0624949583

G | Em |Am D | G |

วอGนท่านนายEmผมโดนผู้หญิงหักอAmก ผมโดนผู้หญิDงทำร้ายGปกป้องสตEmรี ไม่เห็นปกป้องใจชาAmผมโดนผู้หญิงทำร้าDย สุดท้ายก็ลอยนวG

G | Em |Am D | G |

ผมอยู่กับเธอGมาได้สองสามปีGผมอยากเป็นนักดนตGรี ส่วนเธออยากเป็นดารGจนวันหนึ่งเธGอก็มีวาสนEmา.. จนวันหนึ่งเธGอก็มีวาสนEmา..เล่นโฆษณAmาให้สินค้Dาชื่อดัG

ไอ้ความดัGงมันก็คงเป็นเหGตุเธอก็เริ่มสมเพGช..ในอาชีพของฉัGเธอบอกเธอนั้Gนรู้ใจตัวเองดีEmจะอยู่ทำไมG มีแต่ใจ เงินก็ไม่มีEmที่อยากจะมีAm..คือเศรษฐีDมาครอบครGอง

* |

G | Em |Am D | G |

เธอจากกันไปGได้แค่ไม่ถึงปีGก็ ได้ดิบ ได้ดีG มีคอนโดหรูหรGตกดึกวันเสาGร์ไปที่หน้าดาดฟ้EmพอวันอาทิGตย์เป็นเด็กดีคะขEmวันจันทร์ตื่นมAmา ได้กระเป๋DาชาแนG

ผมเล่นดนตGรีมาก็ทั้งชีวิGมีแค่บัตรเดบิGต แต่ผมก็ให้เธอหมGจนวันหนึ่งเธGอก็มาทรยEmศ..จนวันหนึ่งเธGอก็มาทรยEmศ..เปลี่ยนจากบัตรกAmด ไปรูดบัตDรเครดิG

* | * |

G | Em | Am D | G | ( x2 )คอร์ดเพลง นายก Ammy The Bottom Blues ft. Jap The Richman Toy

เนื้อเพลง นายก Ammy The Bottom Blues ft. Jap The Richman Toy วอนท่านนายก ผมโดนผู้หญิงหักอก ผมโดนผู้หญิงทำร้าย ปกป้องสตรี ไม่เห็นปกป้องใจชาย ผมโดนผู้หญิงทำร้าย สุดท้ายก็ลอยนวล ผมอยู่กับเธอมาได้สองสามปี ผมอยากเป็นนักดนตรี ส่วนเธออยากเป็นดารา จนวันหนึ่งเธอก็มีวาสนา จนวันหนึ่งเธอก็มีวาสนา เล่นโฆษณาให้สินค้าชื่อดัง ไอ้ความดังมันก็คงเป็นเหตุ เธอก็เริ่มสมเพช ในอาชีพของฉัน เธอบอกเธอนั้นรู้ใจตัวเองดี จะอยู่ทำไม มีแต่ใจ เงินก็ไม่มี ที่อยากจะมี คือเศรษฐีมาครอบครอง เธอจากกันไปได้แค่ไม่ถึงปี ก็ ได้ดิบ ได้ดี มีคอนโดหรูหรา ตกดึกวันเสาร์ไปที่หน้าดาดฟ้า พอวันอาทิตย์เป็นเด็กดีคะขา วันจันทร์ตื่นมา ได้กระเป๋าชาแนล ผมเล่นดนตรีมาก็ทั้งชีวิต มีแค่บัตรเดบิต แต่ผมก็ให้เธอหมด จนวันหนึ่งเธอก็มาทรยศ จนวันหนึ่งเธอก็มาทรยศ เปลี่ยนจากบัตรกด ไปรูดบัตรเครดิต