นัดมาโลด

 เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เนสกาแฟ ศรีนคร ลำไย ไหทองคำ อาม ชุติมา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นัดมาโลด ลำไย ไหทองคำ, เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, เนสกาแฟ ศรีนคร และ อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: อ.จินนี่ ภูไทติดต่องานแสดง: 0971319540

D#m C# | B C# | C# |

B C# | A#m D#m |B C# | F# |
B C# | A#m D#m |B C# | F# |

แค่กดฮัBกบนรูปโปรไฟC#ล์แค่กดไลค์A#mให้กันตอนโพD#mสต์ก็แค่ทักG#mมาคุยว่าตอC#นนี้ยังF#โสด

บ่จำเป็Bนต้องมาโลกสวC#เว้ายืดยาA#mวจนน้องหนหวD#mน้องเป็นคนG#mง่าย ๆ จั่งใด๋C#ก็ได้F#หมด

บ่D#mแม่นคนที่มักตีหน้าใสปากC#อาจร้ายแต่หัวใจฮักแท้ฮักBน้องจริงกะให้ใจแหน่แหมเก่งC#แต่ปากเขาเอิ้นว่าบ่ใจอยD#mากสิฮัก กะมาฮักโลดพี่อยาC#กสิกอด กะมากอดโลดอ้ายอย่Bามาเก่งแค่ในโลกออนไลน์คั่นC#ว่าเจ๋ง คั่นอ้Bายเก่งอีหC#ลี..

 D#m  นัดมาโลดเถาะ C#  นัดมาโลดเถาะ บ่Bมักคนกระจอก C# D#m  นัดมาโลดเถาะ C#  นัดมาโลดเถาะ มักBตำจอกร้านใด๋C# D#m  นัดมาโลดเถาะ C#  นัดมาโลดเถาะ สิแBต่งโตรออ้C#าย D#m  นัดมาโลดเถาะ C#  นัดมาโลดเถาะ B มีใจก็มา.C#.

B C# | A#m D#m |B C# | F# |
B C# | A#m D#m |B C# | F# |

น้องเป็นใจBให้อ้ายป่านนี้C#มักอีหA#mลี อย่ามัวแต่ทัD#mบ่อยากเป็G#mนแค่คนฮู้จัC#กทางออนF#ไลน์

ฮักอีหBลี ฟ้าวมาพ้อหน้C#เอาเวลA#mาเข้ามาชิดใกD#mล้สัญญาณฮักG#mจั่งค่อยสดใสC#ชัดเจF#

* | ** | ** |

D#m C# | B C# |D#m C# | B C# |
D#m C# | B C# |D#m C# | B C# |

D#m C# | B C# |D#m C# | B C# |

* | ** | ** | ** |

B C# | A#m D#m | B C# | F# | ( x2 ) | F# |คอร์ดเพลง นัดมาโลด ลำไย ไหทองคำ, เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, เนสกาแฟ ศรีนคร และ อาม ชุติมา

เนื้อเพลง นัดมาโลด ลำไย ไหทองคำ, เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น, เนสกาแฟ ศรีนคร และ อาม ชุติมา แค่กดฮักบนรูปโปรไฟล์ แค่กดไลค์ให้กันตอนโพสต์ ก็แค่ทักมาคุยว่าตอนนี้ยังโสด บ่จำเป็นต้องมาโลกสวย เว้ายืดยาวจนน้องหนหวย น้องเป็นคนง่ายๆจั่งใด๋ก็ได้หมด บ่แม่นคนที่มักตีหน้าใส ปากอาจร้ายแต่หัวใจฮักแท้ ฮักน้องจริงกะให้ใจแหน่แหม เก่งแต่ปากเขาเอิ้นว่าบ่ใจ อยากสิฮัก กะมาฮักโลดพี่ อยากสิกอด กะมากอดโลดอ้าย อย่ามาเก่งแค่ในโลกออนไลน์ คั่นว่าเจ๋ง คั่นอ้ายเก่งอีหลี นัดมาโลดเถาะ นัดมาโลดเถาะ บ่มักคนกระจอก นัดมาโลดเถาะ นัดมาโลดเถาะ มักตำจอกร้านใด๋ นัดมาโลดเถาะ นัดมาโลดเถาะ สิแต่งโตรออ้าย นัดมาโลดเถาะ นัดมาโลดเถาะ มีใจก็มา น้องเป็นใจให้อ้ายป่านนี้ มักอีหลี อย่ามัวแต่ทัก บ่อยากเป็นแค่คนฮู้จักทางออนไลน์ ฮักอีหลี ฟ้าวมาพ้อหน้า เอาเวลาเข้ามาชิดใกล้ สัญญาณฮักจั่งค่อยสดใสชัดเจน