ลืมคาว

 เนม สุรพงศ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลืมคาว เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จักรี อบมาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

A | E |F#m | D |

โอโฮะโอโฮะโอA.. โอโฮะโอโฮะโอE..โอโฮะโอโฮะโF#mอ.. โอโฮะโอ โอโฮะโD | Eอ..ฮือ..

ลืF#mมอ้ายลืมบ่ได้ดอก ลEบจั่งใด๋กะบ่ออกควาDมทรงจำเรื่องเธEอ..

เพ้F#mอยังเพ้ออยู่ตลอด บาEงมื้อยังเผลอคิดฮอดคิดDฮอดฮอยกอดขอEงเธอ..

ภาพเฮาหย่างจับมืF#mอ นับวันมันเลือนรC#mางพยายามทุกอย่D | Dาง..เพื่อให้ลืมทุกเรื่องEราว.. E

แต่บางเทื่อกะลืมAคาว ลืมว่าเจ้าบ่ฮักEกันลืมว่าความสัมพันF#mธ์สองเฮาบ่คือDเก่าแต่บางเทื่อกะลืมAคาว ทักแชทไปถามEข่าวหอบใจเทา ๆF#m กับหน้าด้าน ๆ ไปพบDเจอ

ขอโทษที่อ้ายลืมAคาว หลุดปากบอกฮักEเธอทุกเวลาที่เจF#mอ ใจยังเผลอหย่ามDเก่า.. Eขอโทษอีหลี.. ที่คิดAฮอด.. E

 A  แจ้งเตือนในเฟซบุ๊คยังตอกย้ำความในใจE   รูปคู่ของสองเฮา ยังเก็บไว้หมดทุกใF#m   ทั้งฮอยยิ้มและแววตา โอ้ยเนาะสิลืมได้จั่งใDด๋   กะตั้งใจไว้ว่าสิลบ แต่จุดจบ..คือAบ่ไหว..โE | Eอ..ย..

* | ** | *** |

A | C#m |D | E |
F#m | C#m |D | E |

* |

ห่าลางเทื่อกะลืมAคาว ลืมว่าเจ้าบ่ฮักEกันลืมว่าความสัมพันF#mธ์สองเฮาบ่คือDเก่าห่าลางเทื่อกะลืมAคาว กดเอบร์โทรถาEมข่าวหอบใจเทา ๆF#m กับหน้าด้าน ๆ ไปพบDเจอ

*** |

A | E |F#m | D |A |คอร์ดเพลง ลืมคาว เนม สุรพงศ์

เนื้อเพลง ลืมคาว เนม สุรพงศ์ โอโฮะโอโฮะโอ โอโฮะโอโฮะโอ โอโฮะโอโฮะโอ โอโฮะโอ โอโฮะโอ ฮือ ลืมอ้ายลืมบ่ได้ดอก ลบจั่งใด๋กะบ่ออก ความทรงจำเรื่องเธอ เพ้อยังเพ้ออยู่ตลอด บางมื้อยังเผลอคิดฮอด คิดฮอดฮอยกอดของเธอ ภาพเฮาหย่างจับมือ นับวันมันเลือนราง พยายามทุกอย่าง เพื่อให้ลืมทุกเรื่องราว แต่บางเทื่อกะลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่ฮักกัน ลืมว่าความสัมพันธ์สองเฮาบ่คือเก่า แต่บางเทื่อกะลืมคาว ทักแชทไปถามข่าว หอบใจเทาๆกับหน้าด้านๆไปพบเจอ ขอโทษที่อ้ายลืมคาว หลุดปากบอกฮักเธอ ทุกเวลาที่เจอ ใจยังเผลอหย่ามเก่า ขอโทษอีหลี ที่คิดฮอด แจ้งเตือนในเฟซบุ๊คยังตอกย้ำความในใจ รูปคู่ของสองเฮา ยังเก็บไว้หมดทุกใบ ทั้งฮอยยิ้มและแววตา โอ้ยเนาะสิลืมได้จั่งใด๋ กะตั้งใจไว้ว่าสิลบ แต่จุดจบ คือบ่ไหว โอ ย ห่าลางเทื่อกะลืมคาว ลืมว่าเจ้าบ่ฮักกัน ลืมว่าความสัมพันธ์สองเฮาบ่คือเก่า ห่าลางเทื่อกะลืมคาว กดเอบร์โทรถามข่าว หอบใจเทาๆกับหน้าด้านๆไปพบเจอ