รักก่อนแพ้

 NAP A LEAN  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักก่อนแพ้ NAP A LEAN
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thanapon Thongsawatเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Pisit Sombatpinpong, Paniti Suksaicholสังกัดค่าย: Spicydiscติดต่องานแสดง: 0949666262, 0936697494

Cmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Fmaj7 |

อาจCmaj7เป็นเพราะใจเราอ่อนแFmaj7อ..แพ้Gความรู้สึEmก.. และนึAmกเกินไปเDm Gอง..หรืออCmaj7าจเป็นเพราะคนที่เข้ามFmaj7า..เขาGช่างแสนดีEm.. เหมือAmนกับที่ฉันDmนั้นเคยมีG

ใจFอ่อน.. รัFmกก่อน..เหมืEmอนคนพ่ายแพ้ในความเหAmงาเขFาเปลี่ยน.. เรEmาอยู่..สุดท้Dmายต้องเฝ้าดูเขาจากไปG

ไม่ต้องไปโทษCmaj7ใคร โทษหัวใจ ที่ง่ายAmไป..เขาเพียงแค่ผ่าDmนมา..ในวันที่เราเหงGาใจ..ที่ผ่านมาคิดCmaj7เอาเอง เพ้อไปเอง เขาAmแค่มองตA7ก็ดันคิดFไปไกล สุดท้าEmยต้องเข้าDm Gใจ..(ต่อไปอย่าคิดไปเอง)

Cmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Fmaj7 |

จับCmaj7มือฉันเดินอยู่ทุกวัFmaj7น.. บอกฝัGนดีทุกคืEmน..ฉัAmนเองต้องฝืDmนไม่คิดไกGล..

* | ** |

D# | C# | Cm | Fm |
C# | Cm | G | G G# |

ไม่ต้องไปโทษC#maj7ใคร โทษหัวใจ ที่ง่ายA#mไป..เขาเพียงแค่ผ่าD#mนมา..ในวันที่เราเหงG#าใจ..ที่ผ่านมาคิดC#maj7เอาเอง เพ้อไปเอง เขาA#mแค่มองตA#7ก็ดันคิดF#ไปไกล สุดท้าFmยต้องเข้าD#mใจ..ต่อG#ไปอย่าคิดไC#maj7ปเอง ว่าเธอก็F#maj7รักต่อไปอย่าคิดไC#maj7ปเอง ว่าเธอก็F#maj7รักโอโวC#maj7ว.. ว่าเธอก็F#maj7รักอย่าคิดC#maj7ไปเอง เพราะเธอF#maj7ไม่รัก..       C#maj7คอร์ดเพลง รักก่อนแพ้ NAP A LEAN

เนื้อเพลง รักก่อนแพ้ NAP A LEAN อาจเป็นเพราะใจเราอ่อนแอ แพ้ความรู้สึก และนึกเกินไปเอง หรืออาจเป็นเพราะคนที่เข้ามา เขาช่างแสนดี เหมือนกับที่ฉันนั้นเคยมี ใจอ่อน รักก่อน เหมือนคนพ่ายแพ้ในความเหงา เขาเปลี่ยน เราอยู่ สุดท้ายต้องเฝ้าดูเขาจากไป ไม่ต้องไปโทษใคร โทษหัวใจ ที่ง่ายไป เขาเพียงแค่ผ่านมา ในวันที่เราเหงาใจ ที่ผ่านมาคิดเอาเอง เพ้อไปเอง เขาแค่มองตา ก็ดันคิดไปไกล สุดท้ายต้องเข้าใจ (ต่อไปอย่าคิดไปเอง) จับมือฉันเดินอยู่ทุกวัน บอกฝันดีทุกคืน ฉันเองต้องฝืนไม่คิดไกล ไม่ต้องไปโทษใคร โทษหัวใจ ที่ง่ายไป เขาเพียงแค่ผ่านมา ในวันที่เราเหงาใจ ที่ผ่านมาคิดเอาเอง เพ้อไปเอง เขาแค่มองตา ก็ดันคิดไปไกล สุดท้ายต้องเข้าใจ ต่อไปอย่าคิดไปเอง ว่าเธอก็รัก ต่อไปอย่าคิดไปเอง ว่าเธอก็รัก โอโวว ว่าเธอก็รัก อย่าคิดไปเอง เพราะเธอไม่รัก