เดี๋ยวค่อยไป

 นารา วาซาบิ  มอส รัศมี  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เดี๋ยวค่อยไป นารา x มอส รัศมี
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาไทด์ กีต้าร์เรียบเรียง: Narastudio, คณะยิวตุกกั้งโปรดิวเซอร์: ยิวกิ อยากอยู่ดาวเนปจูนติดต่องานแสดง: 0632564469

รู้แล้วว่าไม่รัGก.. รู้แล้Bmวจะโดนทิ้Emง..รู้แล้วว่าเรื่องจริCง.. ที่เธอจะทิ้งฉันไDป..รู้แล้วว่าต่อจากนี้GใจเธอจะมีBmแค่เขาคนใหEmม่แต่เธอรู้อะไรไAm | Dหม..ว่าใจฉันมีแค่Gเธอ

หากยังพCอเหลือความสำคัDหากเธอนั้Bmนพอทำให้ฉันEmได้ช่วยฝืCนอีกหน่อยได้ไหม ให้ใจฉันพร้อมกว่Dานี้..   D

เดี๋ยวค่อยไปได้ไหGม ฉันยอมเสียใBmจให้นานกว่านี้Emแลกกับการยังมีเธออยู่ตรงCนี้เจ็บกว่านี้Dกี่เท่าก็ได้เธอไม่ต้องรัGก..ฉันเหมือนBmเดิมแล้วก็ไEmด้..แต่อย่าพึ่งทิ้งฉันAm | Dไป..เข้าใจใช่ไหม ฉันยังไม่พร้อมจะโดนGทิ้ง

C D | Bm Em |C D | G |

* |

เดี๋ยวค่อยไปได้ไหGม ฉันยอมเสียใBmจให้นานกว่านี้Emแลกกับการยังมีเธออยู่ตรงCนี้เจ็บกว่านี้Dกี่เท่าก็ได้เธอไม่ต้องรัGก..ฉันเหมือนBmเดิมแล้วก็ไEmด้..แต่อย่าพึ่งทิ้งฉัAmนไป..ได้ไหD

** |

C D | G |

เข้าใจใช่ไหAmม ฉันยังไม่พร้อDมจะเสีย..เธCmอไป..  Gคอร์ดเพลง เดี๋ยวค่อยไป นารา วาซาบิ x มอส รัศมี

เนื้อเพลง เดี๋ยวค่อยไป นาราวาซาบิ x มอส รัศมี รู้แล้วว่าไม่รัก รู้แล้วจะโดนทิ้ง รู้แล้วว่าเรื่องจริง ที่เธอจะทิ้งฉันไป รู้แล้วว่าต่อจากนี้ใจเธอจะมีแค่เขาคนใหม่ แต่เธอรู้อะไรไหม ว่าใจฉันมีแค่เธอ หากยังพอเหลือความสำคัญ หากเธอนั้นพอทำให้ฉันได้ ช่วยฝืนอีกหน่อยได้ไหม ให้ใจฉันพร้อมกว่านี้ เดี๋ยวค่อยไปได้ไหม ฉันยอมเสียใจให้นานกว่านี้ แลกกับการยังมีเธออยู่ตรงนี้ เจ็บกว่านี้กี่เท่าก็ได้ เธอไม่ต้องรัก ฉันเหมือนเดิมแล้วก็ได้ แต่อย่าพึ่งทิ้งฉันไป เข้าใจใช่ไหม ฉันยังไม่พร้อมจะโดนทิ้ง เดี๋ยวค่อยไปได้ไหม ฉันยอมเสียใจให้นานกว่านี้ แลกกับการยังมีเธออยู่ตรงนี้ เจ็บกว่านี้กี่เท่าก็ได้ เธอไม่ต้องรัก ฉันเหมือนเดิมแล้วก็ได้ แต่อย่าพึ่งทิ้งฉันไป ได้ไหม เข้าใจใช่ไหม ฉันยังไม่พร้อมจะเสีย เธอไป