หนุ่มเจียงใหม่

 จรัล มโนเพ็ชร  เพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หนุ่มเจียงใหม่ จรัล มโนเพ็ชร
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

E | C#m |F#m | B |
E | C#m |F#m B | E |

อ้ายเป็EนคนเวียงเจียงใหC#mม่ใคร่ฝากหัวใF#mจ๋..หื้อสาวต่างแดBยังซEน ยังโสด หนุ่มแน่C#mใคร่อยากมีแฟF#mน..กับเขาสักคB

ไฮ่นEา ตี้ทางกว้างใหC#mญ่มีสวนลำใยF#m..อยู่ติ๊ดถนBมีควEาย มีไก่ขนหม่C#mมีงัวปู้โตF#mน  มีห่าBนคอยาE

ชมพู่C#m ก็ดกแดงจีF#mสตรอเบอรี่B หอมเหมือนแก้มสาEผักกC#mาด กั๊บถั่วฝักยG#mาวอ้ายคนขาว ๆF#m  บ่จุ๊หลอกไผB

ลำใยE บ่ใจ๊ลิ้นจี่C#mถ้าอยากฮู้ดีF#m  หื้อหายข้องใจ๋BเจินเลEย มาแอ่วเจียงใหC#mม่มาเป๋นขวัญใF#mจ๋..ของอ้าBยคนเมือE

E | C#m |F#m | B |
E | C#m |F#m B | E |

* | ** |

E | C#m |F#m B | E |คอร์ดเพลง หนุ่มเจียงใหม่ จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง หนุ่มเจียงใหม่ จรัล มโนเพ็ชร อ้ายเป็นคนเวียงเจียงใหม่ ใคร่ฝากหัวใจ๋ หื้อสาวต่างแดน ยังซน ยังโสด หนุ่มแน่น ใคร่อยากมีแฟน กับเขาสักคน ไฮ่นา ตี้ทางกว้างใหญ่ มีสวนลำใย อยู่ติ๊ดถนน มีควาย มีไก่ขนหม่น มีงัวปู้โตน มีห่านคอยาว ชมพู่ ก็ดกแดงจี๋ สตรอเบอรี่ หอมเหมือนแก้มสาว ผักกาด กั๊บถั่วฝักยาว อ้ายคนขาวๆ บ่จุ๊หลอกไผ ลำใย บ่ใจ๊ลิ้นจี่ ถ้าอยากฮู้ดี หื้อหายข้องใจ๋ เจินเลย มาแอ่วเจียงใหม่ มาเป๋นขวัญใจ๋ ของอ้ายคนเมือง