ดูแลตัวเองแน่เด้อ

  คู่แฝดโอเอ   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดูแลตัวเองแน่เด้อ คู่แฝดโอเอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.ประเสริฐ ยอดสง่าเรียบเรียง: อ.สวัสดิ์ สารคามติดต่องานแสดง: 0860069906, 0826456646

Dm | Dm |

Dm | C |Gm C | Dm |

F | Dm |A# C | Dm |
Gm Am C C/E | Dm |

ละให้ดูแDmลตัวเองแน่เด้อน้องอันความฮักเฮาสองคาดบ่ได้ดอกเคึยงคู่ละเพชรหลุดมืออ้ายจังฮู้ สิดึงไว้กะบ่คืนละหนทางฮักอ้ายคิดอยากรื้นฟื้นกะได้แต่น้อเสียดายเจ็บหัวใจแล้วพอแฮง ให้เบิ่งแยง.. เจ้าของเด้อ..

Dm | C | Dm |
F | Gm |F C/E | Dm | Dm |

เพราะยังเป็นห่วงคนDmดี ตั้งแต่วัCนที่เจ้าเดินหนีDm | Dmไปสืบถามเรื่องราDmว คอยฟังข่าFวด้วยความห่วGm | Dmงใยเจ้าเป็นจังใด๋Gm รู้ไหCมใจอ้ายคิดFนำ     Dm

หลังเคยมองข้ามความดีDm ทั้งที่มีCเพชรแท้เม็ดDm | Dmงามแต่บ่เคยมองด้วยใDmเจ้าซ่อนควDmามหมายไว้ในทุกถ้อยF | Dmคำมอบความห่วงใยประจำGm แต่ใจCอ้ายบ่เคยใยFดี

F | Dm |Dm | Dm | Dm |

มาวันนี้Dm มาหาคนดี บ่มีเรื่องเคืองขุ่นมาวันนี้ มาหาคนดี บ่มีเรื่องเคืองขุ่นแนวบุญบักอ้ายบ่พอได้ยุนำเจ็บปวดซ้ำตั้งแต่ยุนำกันเจ้าบ่เคยว่าหยังใส่พี่ชายเลยน้องความเศร้าหมองน้องรับเบิดสิ้นจนน้ำตารินยามอ้ายเฮ็ดใส่กะทนได้สุมื้อ บ่ถือโทษว่าความ

เจ้าทำDmความดีแต่อ้่าDmยบ่เห็นเพราะมีกรรDmมเวรเขี่ยผงCฝุ่นมาบังAmตามองเห็นควาCมดีในวันที่เจ้าบอกลGmอ้ายจึงรู้ว่าCของดีFมีค่าหลุดAmลอย

DmอยนับวัCนจะได้มาDmพบถึงความฮักFจบ แต่ยัCงคิดฮอดบ่อAmย ๆรวบรวมความกล้Gmา กลั้นใจมาเบิ่งหน้าจัGmกหน่อยแล้วอ้ายสิหลอFยหอบใจCฮักจริงกลัDmบคืน

เห็นเธอชื่Dmนหลังจากวันคืนเลวร้ายพ้นผ่านเห็นเธอชื่นหลังจากวันคืนเลวร้ายพ้นผ่านความฝันวาดไว้คงดีแท้แน่นอนคิดอยากย้อนความเก่าความหลังหมดหนทางสิอ่วยคืนมาได้ดีใจหลายที่เคยมีเจ้ามาอยู่นำเขาอย่ามีเศร้าเป็นหมู่ดูแลตัวเองบ้างละทางอ้ายห่วงหา

ถ้าหากการDmมาของอ้าCยพาใจกังDmวลบอกคDmนของเจ้าให้เขาเข้Amาใจว่าอ้ายคนนี้Dmแค่เพียงแวะมาทักทาGmก่อนอ้ายลาFไป สุขกาCย สุขใจDm เด้อนาง

 Dm  หนทางหลังเธอลาอ้ายหนทางหลังเธอลาอ้ายจังฮู้ความหมายทุกคำน้องเคยว่าเทียวเมี้ยนน้ำตาที่มันไหลสู่มื้อ คือบ้าป่วงบ่เซาเขี่ยความเหงาพ้นใจบ่ได้หอบความห่วงใยมาถามไถ่ใจเจ้ามีความเหงามากวนใจอยู่บ่ก่อนฟ้าวขอลาไปไกลหน้าย้อนกลั้นน้ำตายังบ่ทันเก่งดูแลตัวเองแน่เด้อน้อง...

Dm | C | Dm |
F | Gm |F C/E | Dm | Dm |คอร์ดเพลง ดูแลตัวเองแน่เด้อ คู่แฝดโอเอ

เนื้อเพลง ดูแลตัวเองแน่เด้อ คู่แฝดโอเอ ละให้ดูแลตัวเองแน่เด้อน้อง อันความฮักเฮาสองคาดบ่ได้ดอกเคึยงคู่ ละเพชรหลุดมืออ้ายจังฮู้ สิดึงไว้กะบ่คืน ละหนทางฮักอ้ายคิดอยากรื้นฟื้น กะได้แต่น้อเสียดาย เจ็บหัวใจแล้วพอแฮง ให้เบิ่งแยง เจ้าของเด้อ เพราะยังเป็นห่วงคนดี ตั้งแต่วันที่เจ้าเดินหนีไป สืบถามเรื่องราว คอยฟังข่าวด้วยความห่วงใย เจ้าเป็นจังใด๋ รู้ไหมใจอ้ายคิดนำ หลังเคยมองข้ามความดี ทั้งที่มีเพชรแท้เม็ดงาม แต่บ่เคยมองด้วยใจ เจ้าซ่อนความหมายไว้ในทุกถ้อยคำ มอบความห่วงใยประจำ แต่ใจอ้ายบ่เคยใยดี มาวันนี้ มาหาคนดี บ่มีเรื่องเคืองขุ่น มาวันนี้ มาหาคนดี บ่มีเรื่องเคืองขุ่น แนวบุญบักอ้ายบ่พอได้ยุนำ เจ็บปวดซ้ำตั้งแต่ยุนำกัน เจ้าบ่เคยว่าหยังใส่พี่ชายเลยน้อง ความเศร้าหมองน้องรับเบิดสิ้น จนน้ำตารินยามอ้ายเฮ็ดใส่ กะทนได้สุมื้อ บ่ถือโทษว่าความ เจ้าทำความดีแต่อ้่ายบ่เห็น เพราะมีกรรมเวรเขี่ยผงฝุ่นมาบังตา มองเห็นความดีในวันที่เจ้าบอกลา อ้ายจึงรู้ว่าของดีมีค่าหลุดลอย คอยนับวันจะได้มาพบ ถึงความฮักจบ แต่ยังคิดฮอดบ่อยๆรวบรวมความกล้า กลั้นใจมาเบิ่งหน้าจักหน่อย แล้วอ้ายสิหลอยหอบใจฮักจริงกลับคืน เห็นเธอชื่นหลังจากวันคืนเลวร้ายพ้นผ่าน เห็นเธอชื่นหลังจากวันคืนเลวร้ายพ้นผ่าน ความฝันวาดไว้คงดีแท้แน่นอน คิดอยากย้อนความเก่าความหลัง หมดหนทางสิอ่วยคืนมาได้ ดีใจหลายที่เคยมีเจ้า มาอยู่นำเขาอย่ามีเศร้าเป็นหมู่ ดูแลตัวเองบ้างละทางอ้ายห่วงหา ถ้าหากการมาของอ้ายพาใจกังวล บอกคนของเจ้าให้เขาเข้าใจ ว่าอ้ายคนนี้แค่เพียงแวะมาทักทาย ก่อนอ้ายลาไป สุขกาย สุขใจ เด้อนาง หนทางหลังเธอลาอ้าย หนทางหลังเธอลาอ้าย จังฮู้ความหมายทุกคำน้องเคยว่า เทียวเมี้ยนน้ำตาที่มันไหลสู่มื้อ คือบ้าป่วงบ่เซา เขี่ยความเหงาพ้นใจบ่ได้ หอบความห่วงใยมาถามไถ่ใจเจ้า มีความเหงามากวนใจอยู่บ่ ก่อนฟ้าวขอลาไปไกลหน้า ย้อนกลั้นน้ำตายังบ่ทันเก่ง ดูแลตัวเองแน่เด้อน้อง