ภาวนา

  OG-ANIC   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภาวนา OG-ANIC
ดนตรี: Spatchies, NINO

B | F# |G#m | G#m |
B | F# |G#m | G#m |

B | B |E | E |G#m | G#m |E | E |

ยังภาวนBา..ขอให้เธอยังมีใจแม้ไม่ได้เจEอ..เธอก็ไม่เป็นไรแค่รู้ว่าเธG#mอยังห่วงฉัน คำที่ฉันรอแค่รู้ว่าเธEอไม่เกลียดกัน มันก็มากพอ

ยังภาวนBา..ขอให้เธอยังมีใจแม้ไม่ได้เจEอ..เธอก็ไม่เป็นไรแค่รู้ว่าเธG#mอยังห่วงฉัน ฉันก็ยิ้มได้แค่รู้ว่าเธEอไม่เกลียดกัน เท่านี้ฉันก็สบายใจ

 B  แม้ว่าจะไม่ได้เจอ ก็ไม่เป็นไร   หากว่าใจเรามันเย็น ก็ปล่อยให้เป็นไปE   เพิ่งจะรู้ความจริง ว่าเธอยังมีใจ   คืนนี้ก็ต้องฉลองหวะเพื่อนพ้องเรามีชัG#m   เธอไม่ได้หายไปไหน   เธอยังคงคิดถึEงและเธอก็ยังห่วงใย

แต่เพราะว่าเราไปBกันต่อไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้ตัดง่ายง่ายเราก็ต้องยอมรัEบความจริงให้ได้ไม่งั้นบนโลกนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้

คงไม่เป็นอัG#mนทำอะไรจนร่างกายอ่อนแรงไม่มีใครสนใจบางคนก็เดินมาหลอกแคร์แต่ในควาEมเป็นจริงทุกครั้งที่เราหนะอ่อนแอจะโดนซ้ำเติมด้วยคำพูดคนที่เสียดแทง

B | B |E | E |G#m | G#m |E | E |

 B  แม่กูบอกไว้ถ้าดีต้องดีให้จริง   เพราะว่าดีไม่จริงก็จะโดนส้นตีน E  การกระทำเท่านั้นที่มันมีความยั่งยืน   บางคนแค่ดีตบตาน้ำลายตัวเองเขาก็กลืน

* | ** |

B | B |E | E |G#m | G#m |E | E |คอร์ดเพลง ภาวนา OG ANIC

เนื้อเพลง ภาวนา OGANIC ยังภาวนา ขอให้เธอยังมีใจ แม้ไม่ได้เจอ เธอก็ไม่เป็นไร แค่รู้ว่าเธอยังห่วงฉัน คำที่ฉันรอ แค่รู้ว่าเธอไม่เกลียดกัน มันก็มากพอ ยังภาวนา ขอให้เธอยังมีใจ แม้ไม่ได้เจอ เธอก็ไม่เป็นไร แค่รู้ว่าเธอยังห่วงฉัน ฉันก็ยิ้มได้ แค่รู้ว่าเธอไม่เกลียดกัน เท่านี้ฉันก็สบายใจ แม้ว่าจะไม่ได้เจอ ก็ไม่เป็นไร หากว่าใจเรามันเย็น ก็ปล่อยให้เป็นไป เพิ่งจะรู้ความจริง ว่าเธอยังมีใจ คืนนี้ก็ต้องฉลองหวะเพื่อนพ้องเรามีชัย เธอไม่ได้หายไปไหน เธอยังคงคิดถึงและเธอก็ยังห่วงใย แต่เพราะว่าเราไปกันต่อไม่ได้ ความรู้สึกไม่ได้ตัดง่ายง่าย เราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ ไม่งั้นบนโลกนี้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้ คงไม่เป็นอันทำอะไรจนร่างกายอ่อนแรง ไม่มีใครสนใจบางคนก็เดินมาหลอกแคร์ แต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่เราหนะอ่อนแอ จะโดนซ้ำเติมด้วยคำพูดคนที่เสียดแทง แม่กูบอกไว้ถ้าดีต้องดีให้จริง เพราะว่าดีไม่จริงก็จะโดนส้นตีน การกระทำเท่านั้นที่มันมีความยั่งยืน บางคนแค่ดีตบตาน้ำลายตัวเองเขาก็กลืน