โอมมะลู (คนฮู้อย่าไห้ เพี้ยง)

 การ์เนต สะเลอปี้ การ์ฟิวส์ สะเลอปี้ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โอมมะลู การ์เนต & การ์ฟิวส์ สะเลอปี้
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: นิค คสะเลอปี้สังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0917923843, 0887473659

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |
E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

เห็นEคุณครูเศร้า ๆตั้งแต่เช้Eาทำหน้าเบื่อ ๆ เซ็C#m | C#mง ๆ ..ทุกเทื่Aอครูสิพาเต้นท่อง ก.ไก่A แล้วมาร้องเพลงให้ฟัB | Bง..

พาเต้Eนฝนเทลงมาแต่ทำไมถึEงมีน้ำตาครูเป็นC#m | C#mหยัง..ผู้ใด๋AทำใจครูพังบอกมAาผมสิจัดการให้เB | Bอง..

ไม่อยากเห็Aนคุณครู..ร้องไห้Bขี้มูกโป่งก็คC#mงจะมี..วิธีC#mนี้..Aาพวกเรา มาทำให้ครูG#mหายดีมาร้อAงเพลงนี้พร้อมกัB | Bน..

โอEมมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยงโอC#mมมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยงโอAมมะลู มะลู โอมมะลู มะลู โอBม...(คนฮู้อย่าไห้)

** |

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

* | ** | ** |

ก.เอ๋ย ก.ไEก่..  ข.ไข่ในเล้C#mา..ข.ขวดของเรAา.. ค.ควายอยู่ที่นBา..ครูไม่ใช่ควEาย.. อย่าไปเสียเวลC#mา..อย่าไปเสียน้ำตAา.. กับคนที่ไม่รักเรBา..เลยนะคEรู..

E | E | C#m | C#m | A | A | B | B | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง โอมมะลู การ์เนต & การ์ฟิวส์ สะเลอปี้

เนื้อเพลง โอมมะลู การ์เนต & การ์ฟิวส์ สะเลอปี้ เห็นคุณครูเศร้าๆตั้งแต่เช้าทำหน้าเบื่อๆเซ็งๆ ทุกเทื่อครูสิพาเต้น ท่อง ก ไก่ แล้วมาร้องเพลงให้ฟัง พาเต้นฝนเทลงมา แต่ทำไมถึงมีน้ำตาครูเป็นหยัง ผู้ใด๋ทำใจครูพัง บอกมาผมสิจัดการให้เอง ไม่อยากเห็นคุณครู ร้องไห้ขี้มูกโป่ง ก็คงจะมี วิธีนี้ มาพวกเรา มาทำให้ครูหายดี มาร้องเพลงนี้พร้อมกัน โอมมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง โอมมะลู มะลู มะลู มะลู มะลู มะลู เพี้ยง โอมมะลู มะลู โอมมะลู มะลู โอม (คนฮู้อย่าไห้) ก เอ๋ย ก ไก่ ข ไข่ในเล้า ข ขวดของเรา ค ควายอยู่ที่นา ครูไม่ใช่ควาย อย่าไปเสียเวลา อย่าไปเสียน้ำตา กับคนที่ไม่รักเรา เลยนะครู