ครั้งหนึ่งในชีวิต (Once In A Life Time)

  เวียร์ ศุกลวัฒน์   ส้ม มารี   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ครั้งหนึ่งในชีวิต เวียร์ ศุกลวัฒน์ x ส้ม มารี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธิติวัฒน์ รองทองสังกัดค่าย: whitemusic

 D  ขอบคุณที่เคยทำดีให้กัน D  คนไม่เอาไหนอย่างฉันได้พบBmเธอ ก็โชคดีแค่Bmไหน   อาจเหมือนสายลมเพียงวูบEmเดียว   เป็นเสี้ยวชีวิตที่แสEmนดี ฉันจะจำGไว้..  A

 D  ขอบคุณที่เธอเคยเดินเข้ามา D  ประคองชีวิตในวันที่เสียBmศูนย์ เกินจะลุกBmไหว   ขอบคุณที่เคยมEmาผูกพัน   แม้เป็นเวลEmาที่แสนสั้น ฉันซาบGซึ้งใจ.. A

ดีใจที่ชีวิGตหนึ่ง เราได้พบกัA/Gได้เคยพยายาDมฝ่าพัA/C#น..ทุกความเสียBmใจได้ดูแลรักษEmากันและกัน..จนหาF#mย..แม้รู้ดีว่าสุดท้ายก็ต้อGงลา.. A

คนบางคนอาจมาเพื่อพGบ..เจอแค่ครั้งเดีA/Gยวเมื่อเหลียวมองอีกทีC คงจากกันไกลสุดสายBmตาดีใจที่วันEmนั้น..มีเธอเข้ามAา..ครั้งหนึ่งในชี(D)วิต

 D  จากนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร D  จะจำเอาไว้ว่าเคยได้พบใBmคร..ที่ดีขนาBmดนี้   ถ้าได้พบกันอีกครั้งEmหนึ่ง   วันนั้นเราคงคิดถึงEmกัน..แบบเพื่อนที่หวัGงดี..  A

* | ** |

 D/F#  เหมือนเส้นทางเราสองมาพาGดเจอกันตรงกลาง D/F#  เพียงผ่านพานพบกันสุดท้าGยต้องไปตามทาง C  แต่ความทรงจำนี้Aจะสวยงาม..ตลอดไป..

D | E |G | Gm |
D | E |G | Gm |

* | ** |

D G |

 B  ดีใจที่วันEmนั้น..มีเธอเข้ามA   ครั้งหนึ่งในชีDวิต..คอร์ดเพลง ครั้งหนึ่งในชีวิต เวียร์ ศุกลวัฒน์ x ส้ม มารี

เนื้อเพลง ครั้งหนึ่งในชีวิต เวียร์ ศุกลวัฒน์ x ส้ม มารี ขอบคุณที่เคยทำดีให้กัน คนไม่เอาไหนอย่างฉันได้พบเธอ ก็โชคดีแค่ไหน อาจเหมือนสายลมเพียงวูบเดียว เป็นเสี้ยวชีวิตที่แสนดี ฉันจะจำไว้ ขอบคุณที่เธอเคยเดินเข้ามา ประคองชีวิตในวันที่เสียศูนย์ เกินจะลุกไหว ขอบคุณที่เคยมาผูกพัน แม้เป็นเวลาที่แสนสั้น ฉันซาบซึ้งใจ ดีใจที่ชีวิตหนึ่ง เราได้พบกัน ได้เคยพยายามฝ่าพัน ทุกความเสียใจ ได้ดูแลรักษากันและกัน จนหาย แม้รู้ดีว่าสุดท้ายก็ต้องลา คนบางคนอาจมาเพื่อพบ เจอแค่ครั้งเดียว เมื่อเหลียวมองอีกที คงจากกันไกลสุดสายตา ดีใจที่วันนั้น มีเธอเข้ามา ครั้งหนึ่งในชีวิต จากนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร จะจำเอาไว้ว่าเคยได้พบใคร ที่ดีขนาดนี้ ถ้าได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง วันนั้นเราคงคิดถึงกัน แบบเพื่อนที่หวังดี เหมือนเส้นทางเราสองมาพาดเจอกันตรงกลาง เพียงผ่านพานพบกันสุดท้ายต้องไปตามทาง แต่ความทรงจำนี้จะสวยงาม ตลอดไป ดีใจที่วันนั้น มีเธอเข้ามา ครั้งหนึ่งในชีวิต